Jakými prostředky se ještě Miloš Zeman hodlá mstít?

Před několika dny, 28. října, se udělovala státní vyznamenání. Řada politiků a vysokoškolských rétorů v čele s Petrem Gazdíkem, Mikulášem Bekem a Pavlem Zemanem svou pozvánku k oslavám státního svátku nedostala. Jakých dalších událostí bude náš pan prezident zneužívat k tomu, aby se pomstil svým kritikům a odpůrcům?

Všeobecná očekávání

Snad nejsem jediný, komu se zdá jako samozřejmost, že pozvánku k oslavám státního svátku, nemluvě o tom, že se jedná o výročí sta let od vzniku státu, obdrží každý zákonodárce.

Avšak pan prezident Miloš Zeman neotálí a chopí se možnosti pomsty i při této příležitosti.

Ti, kteří s jeho slovy nesouzní a pouští se do kritiky jeho počínání, se na seznam hostů zkrátka nevešli.

Vůči Zemanově chování bych nemohl mít jediné výtky, pokud by se nejednalo o oslavu státního svátku.

K události, která se bezprostředně týká nás všech, nemůže hlava státu přistupovat s osobními záměry.

To do demokratického státního zřízení zkrátka nepatří.

Zvaní a nezvaní

Čím vysvětluje mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, proč se jména osob, kterým by pozvání příslušelo, na seznamu hostů neobjevila?

„Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem Miloše Zemana,“

Ovčáčkovo vysvětlení akorát stvrzuje moje přesvědčení, že k oslavě 28. října nepatří osobní šarvátky a zapšklé mstění. Jak s pozvánkou dotyčný naloží, je věc další debaty. Avšak možnost se účastnit by měl obdržet každý, který se na správě státu nějakým způsobem podílí.

Zeman a poddaní

Radost by mohli mít ti, kteří hlásají po obnovení monarchie na našem území.

Vybavte si dávné doby, kdy měla společnost feudální rysy. Hned po panovníkovi se největší moci dostávalo šlechtě, ta musela jít ruku v ruce s vládcem. Jinak by o své šlechetné postavení mohla přijít.

Pan prezident Zeman se ujal pozice panovníka, jenž odměňuje ty, kteří mu zůstávají po boku, a naopak trestá své odpůrce.

Je poněkud paradox, že se právě tato přirovnání pojí k oslavám sta let existence republiky.