Václav Malý: Mladí lidé v Číně si težko nachází partnera

Vím, že se angažujete ve věci čínských disidentů, a dokonce, že jste navázal dialog s tamějšími křesťany. Liší se v něčem česká a čínská společnost? Vzhledem k tomu, že se představitelé našich států snaží navzájem upevnit vztahy?

My žijeme v demokratickém státu, existuje zde vějíř politických stran, je soutěž o moc, jsou svobodné volby. Zatímco v Číně neexistujetato pluralita politických stran, vládne zde komunistická strana, která dnes nemá se svou ideologií pramálo společného. Dala by se nazvat spíše mocenskou strukturou.

Ten, kdo chce postoupit ve společenském žebříčku výš, nemůže minout komunistickou stranu. V Číně je dnes zároveň zintenzivnělé pronásledování věřících lidí, sledování obyvatelstva jako takového (viz nedávné zahájení bodového systému)

Bodový systém v Číně spočívá v zneužití moderních technologií

Momentální situace v Číně má do demokracie velmi daleko. Je to systém, nerad bych řekl „diktatury“, ale spíše represivní systém.

Myslíte si, že je demokracie v Číně dosažitelná?

Jistěže čínská kultura vychází spíše z kolektivního myšlení, vychází z konfucianismu a taoismu. Konfucianismus zdůrazňuje respekt vůči starším a vůči autoritám. Z toho důvodu je čínské kulturní zázemí trochu odlišné od toho evropského. Ovšem když dnes mnoho Číňanů má možnost cestovat po světě, přichází čím dál častěji do kontaktu s demokratickým systémem. Takže z tohoto pohledu je to otázka na dlouhou trať.

Velmi diskutovaným a problematickým tématem je na druhou stranu politika jednoho dítěte. Že dnes vyrůstá mnoho mladých lidí, kteří nenajdou partnera, kteří nezažijí dětství, neboť se pohybují jen mezi dospělými. To jsou podle mě bezprostředně vážnější otázky pro čínskou společnost.

Myslíte si, že státy západu intervenují do pochybné politiky čínských představitelů dostatečně silně? V otázce lidských práv např.

V různých státech je to různé. Ovšem velká část západních států klade na stůl i ta lidská práva. Bohužel mám občas pocit, že ekonomické zájmy převažují nad touto otázkou. Lidská práva by měla být podstatnou součástí těchto mezistátních rozhovorů. Nemělo by jít o žádné velké plány. Stačilo by jen vnést ke stolu pár jmen pronásledovaných a ptát se po jejich údělu a osudu, co s nimi momentálně je a popřípadě žádat o jejich propuštění. Případně těmto osobám i nabídnout azyl. Velmi mne mrzí, když vidím současnou zahraniční politiku České Republiky, ze které se vytrácí právě tento velmi důležitý element.

Jaký byl váš nejsilnější zážitek v Číně?

Jedna protestantská církev v jednom bytě na předměstí Pekingu. Setkali se tam velmi vzdělaní lidé, doktoři, profesoři, právníci a inženýři. Celé odpoledne se tam společně modlili, četli z Písma. To byl pro mne jeden z nejsilnějších zážitků, ono zaujetí…

Taktéž na mne velmi zapůsobil jeden starý kněz, který mnoho prožil a mnoho zakusil v čínském vězení, kde strávil 25 let. Neviděl jsem na něm žádné politování nad ztrátou tolika let ze svého života, žádnou zášť, žádný záblesk pomstychtivosti. To mne velmi oslovilo.

Chtěl byste ještě něco dodat? Doporučení čtenářům ohledně Číny?

Lidé by se měli zajímat o Čínu více, než tomu je dnes. Nejen z prezentace různých technologií, novinových titulků. Čína dnes hraje důležitou roli v celosvětové politice. Nikdy nevadí, když se člověk seznámí s jejich životem osobně. I když třeba nemůže zcela proniknout pod povrch.

Děkuji mockrát.