Život v Szarvasi aneb 12 dní v ráji

Szarvas, město, mezi židy spíše používáno jako označení tábora Szarvas camp. Tento tábor však není malý, má velikost běžné časké vesnice. Jsou zde tenisové kurty, fotbalové a basketbalové hřiště, bazén a mnoho dalšího. Toto si můžete zjistit i na oficiálních stránkách, ale v tomto článku se dozvíte, jak se v Szarvasi žije.

V Szarvasi se žije úžasně. Každý den ráno vás zbudí rozhlas říkající „dobré ráno“ v jazycích všech národů v táboře. Po hodině je krátký ranní program a po něm „nástup“, kdy se všichni dostaví na shromaždiště, přejí si dobré ráno, hraje se scénka a recituje se mode ani a šma Jisrael.

Dále následuje snídaně, po snídani birkat ha-mazon a po snídaňové pauze program. Co máte za program, se dozvíte na televizi u jídelny. Vždy jsou tři bloky programu, oběd s birkat ha-mazon a poobědová pauza, a další tři bloky programu. Každý blok má hodinu, stejně tak jako pauza po obědě.

Po druhých třech blocích programu je večeře a opět požehnání po jídle. Často se při nějakém jídle před birkat ha-mazon zpívají písně.

Po večeři následuje pauza a pak je večerní program. Po programu mají věkově rozdělené skupiny rozvrženou večerku.

V Szarvasi jsou také dva obchody. Jeden se sladkostmi, zavírající hodinu před jídlem, a druhý Szarvas shop s produkty se značkou Szarvas. V obou obchodech používají jen forinty, maďarskou měnu, ale na rozdíl od ostatních obchodů v Maďarsku umějí prodavači anglicky.

Na Szarvasi je také možnost se modlit třikrát denně. Szarvas má i vlastního rabína, známého tím, že nikdo nezná jeho jméno.

Na Szarvasi je také vynikající ochrana, nejen Boží, ale i lidská. Když jsem zde byl já, nic nebezpečného se nedělo, ale i kdyby ano, díky této ochrance by se nedělo nic.

Szarvas je přesně to místo, kde je zábava na každém kroku a nudu potkáte jen v autobuse cestou tam nebo domů, protože cesta z ČR trvá deset hodin. Pokud nějká místa silně připomínají ráj, Szarvas je jedním z nich.