Jaké podmínky mají Židé v Evropské unii?

Jak se Evropská unie staví k Židům? S jakými překážkami se v ní musejí Židé potýkat? A co vůbec Evropská unie v Česku dělá? I na tyto otázky nám na přednášce odpověděl Tomáš Kraus a pracovníci Evropského domu v Praze.

Přednáška se sestávala ze dvou částí: V první nám přednášeli zástupci Evropské komise a Parlamentu ČR o tom, jak systémy těchto institucí fungují. A ve druhé části k nám promluvil pan Tomáš Kraus z Federace židovských obcí.

Hoaxy

Na přednášce nás bylo poskrovnu, ale obsahu nebo kvality přednesu se to nijak nedotklo. Je škoda, že se neúzčastnilo více lidí, protože jak je vidět, v České republice je potřeba o fungování Evropské unie informovat. Koneckonců je to jedna z nejdůležitějších prací zástupců této instituce v ČR.

Kromě toho, jak funguje samotný systému europarlamentu a Evropské komise, jsme zjistili, že je velmi těžké vyvracet hoaxy, které se šíří po internetu, tj. například jak EU „chce zakázat tuzemák“. Na webové stránce zastoupení Evropské komise v ČR je dokonce sekce Na pravou míru, kde najdete pravdivé informace o podobných aférách.

Houbař

Dalším důležitým cílem Evropského domu je informovat o výhodách Evropské unie a o tom, jak funguje. S největší pravděpodobností za tímto záměrem přednáška vznikla. Jedním z nejzajímavějších způsobů, jak se snaží Evropský dům tohoto cíle dosáhnout, je tvorba krátých spotů.

První spot s houbařem od české Evropské komise

Tyto spoty měly v našem malém hloučku posluchačů veliký ohlas, a tak jsme je zhlédli skoro všechny. Pak následovala malá přestávka, v níž jsme hlasovali o různých tématech, která se v EU probírají (např. přijetí eura), abychom je mohli dále prodiskutovat.

Žid v evropské unii

To nejlepší na závěr přišlo ve formě pana Tomáše Krause. Povídal nám hlavně o situaci Židů v ČR. V tomto bodě jsme jedna z nejtolerantnějších zemí. FŽO (Federace židovských obcí) eviduje, kolik antisemitských projevů se objeví (i na sociálních sítích). V ČR se naštěstí tato figura pohybuje kolem 300 příspěvku za rok.

Podívame-li se ale do jiného státu Evropské unie, výsledky se drasticky mění. Například v Polsku je sice počet příspěvků stejný, ne však za rok, ale za den! V Evropské unii antisemitské projevy narůstají, a i když tomu tak u nás není, je dobré si občas připomenout, jak věci vypadají doopravdy, a že i když jsme v Evropské unii, stát od státu se velmi liší.

Zdroje: Evropský dům, Zastoupení Evropské komise v ČR, ČT24, martinfryc.eu