PD – první den

Projektový den na Lauderových školáchdo útrob redakce

V úterý 7. listopadu proběhl na všech stupních první projektový den na téma „škola“. Studenti se už přihlásili v říjnu do dílen, které letos vedou jak učitelé, tak i někteří studenti.

Na úvod od teorie k praxi

Letos vedl první Jew’s News studentskou dílnu šéfredaktor Jakub Kuthan, kde se snažil devíti vyvoleným studentům přiblížit redakční postupy od idylické teorie k chaotické praxi. Na slovíčko se zastavili i Petr Jan Vinš (překladatel komiksu Gimpl Bejmiš) a Kateřina Mikulcová (šéfredaktorka Maskilu). Účastníci dílny si vyzkoušeli jak sepsat například takový fejeton, tedy text, kterým se v době sázení písmen vyplňovaly prázdná místa v novinové šabloně a k jemuž sepsání bývali v redakci často zaměstnáni speciální redaktoři.

„Nejpodstatnější částí projektové dílny bylo dozajista jídlo“ 

Vše jsme zahájili snídaní, o kterou jsme se podělili (speciální díky patří garantovi Vratislavu Skřivánkovi, který na snídani upekl), a ukončili společným obědem. Radostnou zprávou může být, že počet slov „Babiš“ nepřekročil kritické množství a strukturální integrita celé redakční dílny (a v důsledku i celého vesmíru) byla zachována.

Projektová dílna slovy

„…byla to větší sranda než jsem čekal popravdě…“– Jonatan Mates

„A nemáme třeba napsat článek do příště?“ – Eliáš Gaydečka

Projektová dílna obrazem

Závěrem

Rád bych parafrázoval oblíbenou profesorku, a proto říkám, že v každém z účastníku této dílny dřímá mladý nadějný redaktor.