Judafest 2019 – byli jsme u toho

V neděli 22. září v kampusu Hybernská proběhl již osmý ročník festivalu Judafest, který pořádá Česká unie židovské mládeže. Opět bylo možné setkat se s valnou hromadou židovských organizací, pochutnat si na hummusu s pitou nebo se účastnit promítání filmů, přednášek a koncertů.

Vedle již zmíněných stánků s občerstvením a kavárny, které budily patrně největší zájem návštěvníků, se akce účastnilo například nakladatelství P3K, Hakoach, Lauderovy školy a s nimi samozřejmě i redakce našich novin. Odpoledne se konalo několik workshopů – od výroby vlastní mezuzy až po možnost navrhnout si šablonu loga Jew’s News, která by poté šla v digitální podobě umístit na náš web. Večer, po ukončení provozu stánků, následoval koncert Pražské jidiš kapely a volná zábava.

Kulturní vyžití na každém rohu

Během odpoledne se dvakrát promítal film Gimpl Bejmiš v Americe a ti, kdo si snad ještě neopatřili knihu s Gimplovými příběhy, si ji mohli koupit na stanovišti naší redakce. Dále zde byl k zhlédnutí i film Nickyho rodina, který, jak už název napovídá, vypráví o Wintonově záchraně téměř sedmi set židovských dětí během roku 1939. Po filmu následovala i diskuse se Zuzanou Marešovou, jedním z dětí, které Winton zachránil před koncentračním táborem. Spolu s výstavou Osvětimské zájezdy Tamary Moyzes tak nechybělo ani připomínání ještě poměrně nedávné historie.

Kromě promítání filmů se na festivalu konalo mnoho přednášek a diskusí, mezi jinými i obvyklá diskuse Jsem Žid a zdráv, které se účastnil Michal Frankl a Kateřina Králová spolu s moderátorkou Irenou Kalhousovou. Přednášky zasahovaly do různých témat od umění až po historii a etiku. Během dne proběhlo i několik koncertů. Na začátku vystoupil sbor Rimon s hebrejskými písněmi, následovaný zpěvačkou Petrou Ernyei a swingovou hudbou.

Kromě zajímavého a promyšleného programu byla atmosféra dokreslená i místem, kde se akce konala. Nádvoří je dobře ozvučené, takže při koncertech se zvuky vzájemně nepřekřikují a nemísí. Omšelý prostor kampusu byl vyzdobený plakáty a stánky a celkově se dobře využilo možná trochu zapomenuté místo.