Dohazovačský servis nad Židovským městem: k příležitosti dvacátého pátého výročí Boskovického festivalu

Dohazovačský servis nad Židovským městem: k příležitosti dvacátého pátého výročí Boskovického festivalu

Gimpl Bejmiš, notoricky známý dohazovač ze začátku 20. století, vyrazil na celostátní turné po letních festivalech. Do Boskovického programu zavítal letos poprvé. Doufejme, že ne naposledy!

Úspěch na internetu

Po 212% úspěchu na Startovači se Gimpl Bejmiš rozhodl proniknout z internetových platforem k svým podporovatelům – in persona. Na červenec a srpen si proto zařídil vystoupení na několika letních festivalech, Boskovickým festivalem začínaje a Vlčkovickým konče. Kromě samotného Gimplajste mohli na vystoupeních spatřit i autory a překladatele komiksu. Kromě zhlédnutí krátké prezentace knížky, uvedení připravovaného filmu a nahlédnutí pod pokličku celého projektu jste mohli i s autory prohodit pár slov.

Jidiš subkultura v klášterním sklepě

Pod kolonkou „doprovodný program“ se napoprvé usídlil v harmonogramu Boskovického festivalu 2018. Zde způsobil značný povyk v klášterních sklepeních, kde v pátek okolo 14:30 vystupoval. Nejenže plackami „Potřebuji vztah“ či „potřebuji šiduch“ značně osvěžil boskovického ducha a dopomohl tak mnohým k navázání důvěrné festivalové známosti, především ovšem omámil obecenstvo svými jidiš frázemi „S‘regnet žabes un ješčerkes“ tedy „prší až padají trakaře“, které na první pohled očividně vycházejí ze slovanského jazykového prostředí.

Za hřeb Gimplova vystoupení by se dal považovat okamžik, kdy představil obálku a několik stránek z připravované komiksové knížky včetně několika finálně přeložených a obarvených komiksů.

Mladá krev pro první jidiš film za posledních 75 let

Následovná diskuze se týkala především připravovaného animovaného filmu. Autoři prozradili, že shánějí do svých řad posily. Hledají zkušené animátory, kteří by jim pomohli s animací a prací v rozhraní animátorských programů, rodilé mluvčí, kteří umí plynuje anglicky nebo jidiš, či scénáristy, se kterými by mohli dát dohromady aktualizovaný scénář pro 21. století. Zájemci, kterých není nikdy dost, si mohou zjistit více informací na adrese: www.lauderky.cz/gimpl/film anebo se ozvat na e-mailové adrese jakub.kuth@gmail.com. Z diskuze dále vyplynulo, že film o délce alespoň deseti minut, by mohl mít příští rok premiéru právě na festivalu v Boskovicích.


Á propo

Velice děkujeme všem věrným přispěvatelům, kteří si zakoupili obarvenou sbírku padesáti dobrodružství Gimpla Bejmiše. Podařilo se nám vybrat dechberoucích 84.725 Kč, což je 212 % požadované částky. Vašim přičiněním nejenže vydáme knihu v opojném nákladu pěti set výtisků, ale pustíme se i do tvorby krátkého animovaného filmu. Pokud se vše vydaří, vydáme první jidiš film, který kdy v Evropě vyšel po druhé světové válce (a v Česku bude mít své absolutní prvenství).

Těšíme se na prosincové setkání s vámi – s našimi podporovateli u příležitosti uvedení komiksové knihy. O místu konání vernisáže vás budeme ještě informovat přes sociální sítě, stejně tak i o premiéře připravovaného animovaného filmu.

Za celou redakci Vám děkují,

Jakub Kuthan, Eliáš Gaydečka, Petr Jan Vinš