Přijímačky nanečisto

Když jsem přišel poprvé do Lauderových škol, byl jsem překvapen. Na Lauderkách panuje
příjemné rodinné prostředí. Je to sice malá škola, ale na mě působí přívětivě. Ale teď už ke
zkouškám nanečisto.
Jako první byla matematika, která mě baví a je to můj nejoblíbenější předmět. Jako další
přišla na řadu čeština. Češtinu nemám zrovna v oblibě a podle toho dopadl i samotný test. A
zbývaly už jen obecné studijní předpoklady, ve kterých se mi dařilo.
Celkově byly zkoušky nanečisto velmi podařené, i když mě rušilo, že po poslední zkoušce
mohli odcházet žáci, kteří rušili a znervózňovali.
Děkuji učitelům i panu řediteli za zorganizování zkoušek nanečisto, které pro mě byly
zajímavou zkušeností.

Jiří Knop, externista