Počítačový maniak – část třetí

Zkratky

Zdravím počtvrté, u třetího dílu ‚Počítačového maniaka‘. V tomto díle se chci trochu věnovat klávesovým zkratkám a jejich využití pro usnadnění práce s počítačem.

Klávesové zkratky jsou kombinace kláves, které mají nějakou funkci. Jsou závislé na operačním systému či používaném softwaru, občas i hardwaru – například notebooky mohou mít určité speciální klávesové zkratky pro zvýšení/snížení hlasitosti zvuků či jasu obrazovky. Různé programy mají různé klávesové zkratky, a téměř vždy je jejich hlavní funkcí urychlit a usnadnit uživateli práci s programem či systémem, ve kterém právě pracuje.

Já osobně používám klávesové zkratky stále – při prohlížení webu, při práci s textem nebo i hraní her. Když zapnu počítač, první věc, kterou VŽDY udělám je – zapnu Google Chrome (prohlížeč) a do vteřiny si otevřu vše, co potřebuji – díky klávesové zkratce Ctrl + T, která otevře novou kartu prohlížeče. Mých prvních pár vteřin po otevření prohlížeče vypadá takto

S, Enter – otevře Seznam –> Ctrl + T (nová karta) –> f, Enter – otevře Facebook –> Ctrl + T –> y, Enter – otevře YouTube –> Ctrl + T –> f,o, enter – otevře mé herní fórum. Jsem již připraven k tomu, abych si pročetl novinky, zprávy, pustím si hudbu a můžu vzápětí začít pracovat.

Klávesových zkratek je opravdu hodně, pochybuji, že je někdo zná a používá všechny, především už proto, že každý program může využívat své vlastní, a občas je možné je i nastavit vně programu. Zde je seznam všech, které považuji za užitečné a na které si právě vzpomenu. Mějte na paměti, že používám operační systém Windows 10 od společnosti Microsoft. Neznám žádné klávesové zkratky k Applu či Linuxu, nemohu zaručit, že budou všechny fungovat na všech systémech či verzích

Nejprve vysvětlivky kláves a kde je (většinou) najít

 • Ctrl – kontrol (na obou spodních rozích nečíselné klávesnice)
 • Alt – alternative –na obou stranách mezerníku – každý má jinou funkci
 • Win – Windows klávesa… taková ta vlajka na levém spodním rohu klávesnice
 • Shift – oba spodní rohy nečíselné klávesnice, mají stejnou funkci
 • Esc – escape – pravý horní roh klávesnice
 • Tab – tabulátor – horní pravý roh klávesnice
 • PgUp/PgDown – page up/down – na počítačových klávesnicích

Zkratky

EDITACE TEXTU

 • Ctrl + C – zkopíruje výběr (text, obrázky…) do „schránky“
 • Ctrl + X – vyřízne výběr do schránky, je možné jej pak vložit použitím Ctrl + C
 • Ctrl + V – vloží nejnovější položku ve schránce do místa výběru
 • Ctrl + A – označí všechny možné prvky do současného výběru
 • Ctrl + Z – zruší poslední vykonanou akci
 • Ctrl + Y – znovu aplikuje poslední vykonanou akci (redo) – Ctrl + Shift + Z může fungovat stejně
 • Ctrl + B – z vybraného textu udělá tučné písmo
 • Ctrl + I – z vybraného textu udělá text v kurzívě
 • Ctrl + U – z vybraného textu udělá text podtržený
  • následující položky jsou testovány pouze ve Wordu 2016, mohou, ale nemusí fungovat jinde
 • Ctrl + = – z vybraného textu udělá text spodního indexu
 • Ctrl + 1 – z vybraného textu udělá text horního indexu
 • Ctrl + ? – zvětší vybraný text zvětšením hodnoty velikosti fontu
 • Ctrl + ; – zmenší vybraný text zmenšením hodnoty velikosti fontu
 • Shift + šipka – rozšíří výběr od kurzoru směrem stisknuté/držené šipky o jeden znak
 • Ctrl + šipka – posune textový kurzor o slovo (dělené mezerou)
 • Ctrl + shift + šipka – rozšíří výběr od kurzoru směrem stisknuté/držené šipky o jedno slovo

OBECNÉ VYUŽITÍ

 • Alt + Tab – jedno rychlé stisknutí – přepne aktivní aplikaci na předchozí, při držení či mačkání Tab vícekrát – umožňuje výběr aktivní aplikace mezi všemi zapnutými viditelnými aplikacemi. Při puštění Tabu aktivuje vybranou aplikaci a maximalizuje jí
 • Win + Tab – otevře okno se všemi otevřenými aplikacemi, může být ovládáno myší i klávesnicí, v OS Windows 10 také umožňuje práci s více plochami
 • Ctrl + Win + Levá/Pravá šipka – je-li více ploch aktivních, přepíná mezi nimi ve vybraném směru šipky

BROWSER

 • Používám Google Chrome, klávesové zkratky se mohou lišit na různých prohlížečích
 • Ctrl + Tab – přepne aktivní kartu ve směru zleva doprava
 • Ctrl + PgDown – přepne aktivní kartu ve směru zleva doprava
 • Ctrl + PgUp – přepne aktivní kartu ve směru zprava doleva
 • Ctrl + W – zavře aktivní kartu
 • Ctrl + T – otevře kovou kartu, která bude umístěna úplně vpravo
 • Ctrl + Shift + N – otevře anonymní okno
 • Ctrl + Shift + T – otevře naposledy zavřenou kartu, bylo-li jich zavřeno více, otevře je všechny
 • Ctrl + U – otevře zdrojový kód webové stránky
 • Ctrl + J – otevře historii stahování v nové kartě, pokud není aktivní karta prázdná
 • Ctrl + H – otevře historii prohlížení v nové kartě, pokud není aktivní karta prázdná
 • Ctrl + Shift + Q – zavře všechny karty a okna, vypne proces Google Chrome
 • Alt + Space + N – minimalizuje aktivní okno
 • Alt + Space + X – maximalizuje poslední aktivní okno
 • Alt + šipka doleva – otevře poslední položku z historii prohlížení v aktivní kartě
 • Alt + šipka doprava – otevře následující položku z historii prohlížení v aktivní kartě
 • Shift + Esc – opens Chrome task manager
 • Ctrl + + -přiblíží stránku , Ctrl + kolečko myši funguje také
 • Ctrl + – – oddálí stránku, Ctrl + mousewWheel funguje také
 • Ctrl + 0 – resetuje zoom na původní hodnotu 100%