Tento rok se koná již 5. ročník studentské konference In medias res. V úterý 19. února máte možnost zavítat do Lauderových škol, kde se na jeden den učebny zase promění v konferenční místnosti. Kromě přednášek vás zveme také na autorské čtení Biancy Bellové. Nezapomeňte ani na spoustu dobrého pití a jídla.

Budeme se na vás těšit!

KDY A KDE?

19.2. 2019 od 8:30 v Belgické 25!

Přihláška je na konci stránky

nebo zde!

Přednášející

9:00-10:15

MUDr. Irena Závadová je primářkou zdravotnického týmu domácího hospice Cesta domů.

Je smrt tabu?

Máme se smrti bát, máme se bát umírání? Pokud ano, proč vlastně? A je možné o smrti a umírání mluvit? Nevezmeme pak naději? Cílem přednášky je upozornit na celospolečensky tabuizované téma, jehož potlačování může způsobit velké utrpení jak nemocným, umírajícím tak i jejich nejbližším. Bez smrti není život. Sledování dnešní médií-od zpravodajství po seriály-ale může vést k přesvědčení, že jsme jen krůček od přelomového objevu, který nám zajistí nesmrtelnost. Realita je přitom úplně jiná. Právě pod vlivem médií máme často mylné představy nejen o léčbě mnoha nemocí, ale také o tom, jak vypadá smrt a umírání.

Jiří Janák

9:00-10:15

Jiří Janák je docentem egyptologie na FF UK v Praze.

I bohové mohou vyhynout. Vliv změn klimatu na staroegyptské náboženství.

Pro názvy některých zásadních pojmů náboženství (např. božská moc, duch nebo duše) používaly Egypťané hieroglyfy v podobě ptáků. Ti však, podobně jako jiné živočišné druhy, Egypt postupně opouštěli kvůli změnám klimatu, oteplování či postupující poušti, čímž se postupně měnilo nejen egyptské písmo, ale také náboženství a myšlení.

9:00-10:15

Vladimíra Dvořáková je profesorkou politologie na VŠE v Praze, v letech 2006-2016 předsedkyně Akreditační komise ČR.

Co je a co není demokracie?

Jiří Grygar

10:45-12:00

Jiří Grygar je vědeckým pracovníkem v Astronomickém ústavu ČSAV.

Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může

Současné astronomické poznatky tvrdí, že vesmír vznikl před 13,8 miliard roků. Zpočátku v něm probíhaly pouze fyzikální procesy v podobě universální síly a jediného typu částic; tato síla a typy částic se bleskově rozsypaly na kvarky, hadrony a leptony a na čtyři síly: gravitaci, silnou a slabou jadernou sílu a elektromagnetismus. Chemické procesy ve vesmíru uskutečnily až první hvězdy složené z vodíku a hélia pomocí termonukleárních reakcí a stovku milionu let později. Všechny prvky Mendělejevovy tabulky se utvořily až několik stovek milionů let po Velkém třesku při zániku hvězd první generace. Biologie přišla na řadu jako poslední, patrně před necelými čtyřmi miliardami let na Zemi. Dodnes je na Zemi nejvíce baktérií, jednobuněčných živočichů a rostlin. Člověk moudrý se vynořil z několika spřízněných rodů hominidů teprve před 300 tisíci lety.

10:45-12:00

Anotace bude doplněna

10:45-12:00

Jiří Vondrášek, je vedoucím vědeckým pracovníkem v Ústavu organické chemie a biochemie a ředitel národní infrastruktury pro biologická data – ELIXIR CZ

Homo digitalis – co se všemi těmi daty?

Pokrok ve všech vědeckých disciplínách je doprovázen hromaděním obrovského objemu dat. Ať už jde o částicovou fyziku, genetiku, chemii nebo biologii. Data ovšem generujeme také sami vytvářením své digitální stopy na sociálních sítích, vyplňováním různých anket a dotazníků i používáním mobilních telefonů. Nezávisle na druhu dat  ale existuje metoda a způsob analýzy jak získat informace, které výrazně překračují možnosti našeho úsudku – informatika.

Jak tedy přistupovat k informacím a datům v dnešní době? Lze způsob analýzy dat ve vědě kde pracujeme s ověřitelnými daty pokládat za rovnocenný s analýzou dat například o našem sociálním chování? Dá se takovým analýzám věřit? A k čemu se vlastně dají využít?

13:00-14:15

Petr Zuska je choreograf, režisér a tanečník.

Konflikt racia a iracionality našeho bytí

Má inscenace baletu Romeo a Julie z roku 2013 je svým pojetím velice specifická a řekl bych i unikátní. Ač v ní respektuji jak původní Shakespearovu divadelní hru, tak úžasnou Prokofjevovu hudební předlohu,
onen notoricky známý příběh velké lásky s tragickým koncem je zde prostoupen určitou všeobecnější, avšak zároveň hlubší rovinou. Jedná se o koexistenci mužského a ženského principu – dvou archetypálních veličin a symbolů naší existence. Jejich vzájemná nerovnováha oscilující na hraně silného magnetismu a antagonismu, vytváří jak momenty harmonie, tak i ostrý konflikt. Pojďme se podívat na ukázky a popovídat si o tom jak a proč výše zmíněné prolnulo a ovlivnilo osud obou milenců.

13:00-14:15

Michael Žantovský ​​je ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a ve Spojených státech amerických.

Paměť a zodpovědnost

V každodenním shonu si často neuvědomujeme, že náš obraz světa v daném okamžiku není pouhou fotografií, nýbrž filmem, v němž daný okamžik tvoří pouze poslední scénu. Jinými slovy to, jak vnímáme skutečnost, je do značné míry ovlivněné minulou zkušeností, ať už přímou či prostředkovanou. Paměť a její integrita jsou tak klíčem nejen k minulosti, ale i k přítomnosti. Péče o její uchování a předávání je výrazem naší zodpovědnosti nejen za náš vlastní život, ale i za svět kolem nás. V moderním světě je historická paměť často zpochybňována a relativizována. Výsledkem může být nezodpovědný postoj k minulosti, který ohrožuje i základní hodnoty naší civilizace.

13:00-14:15

The Hunger Project je globální hnutí jednotlivců a organizací ve 22 zemích po celém světě, které spolupracují a bojují proti hladomoru a chudobě (Afrika, Asie, Latinská Amerika).

Během přednášky bude představena jak samotná organizace, tak nový projekt One Million Soaps.

Více na stránkách The Hunger Project:

https://www.thp.org/

https://onemillionsoaps.de/?lang=en

Autorské čtení z knihy Jezero, za níž Bianca Bellová dostala v roce 2017 Magnesii Literu.

8:30-8:50

Slavnostní zahájení

9:00-10:15

Irena Závadová

Jiří Janák

Vladimíra Dvořáková

10:45-12:00

Jiří Grygar

Janek Rubeš

Jiří Vondráška

12:00-13:00

Přestávka na oběd

13:00-14:15

Petr Zuska

Michael Žantovský

Arne Spingorum – The Hunger Project

14:45-16:00 

Bianca Bellová