Bund

BUND – ŽIDOVSKÝ DĚLNICKÝ SVAZ

Bund byla socialistická sekulární a židovská strana založena v říjnu roku 1897 ve Vilniusu. Zároveň se tak také stala první ruskou masově organizovanou lidovou stranou marxistického a socialistického směřování. Její celý název zní: Všeobecný židovský dělnický svaz v Litvě, Polsku a Rusku (Der algemeyner yidisher arbeter bund in lite, poyln, un rusland).

S vlnou ženské emancipace Bund nezůstával pozadu. V letech 1870 – 1880 se zvýšil v továrnách počet dělnic. Stalo se tak i kvůli hospodářské krizi – proto i ženy se snažily něco málo vydělat a přispět tak rodině na živobytí. Židovské dělnice ale, jak bylo zvykem, dostávaly za stejnou práci peněz méně než muži. Bund se ale od začátku zasazoval o jejich rovnoprávnost.

Marta Krumphanzlová

Marta Krumphanzlová je studentkou Lauderových škol v Praze a externistkou Jew’s News. Ve své seminární práci se zabývala Bundem – židovským socialistickým spolkem.