Jak jsme málem došli do Kokotska

V polovině června proběhla škola v přírodě nižšího gymnázia a 2. stupně základní školy. Bydleli jsme v areálu Pražanka nedaleko vesnice Cheznovice v okrese Rokycany. Součástí desetidenního programu byly i dva pěší výlety. Já si jako druhý z pestré nabídky vybral pochod pod vedením Jiřího Ratajíka a Lenky Procházkové. Jak se později ukázalo, byla to správná volba.

Trasa

Délka trasy činila zhruba 25 kilometrů, což znamenalo druhý nejdelší výlet. K delšímu pochodu se odhodlala pouze skupina odvážlivců pod vedením Jaroslava Ciencialy a Vratislava Skřivánka, která došla až do Berouna.

Výlet začal tím, že jsme vlakem dojeli obce Svojkovice a odtamtud vyšli na vrch Žďár. Vše se vyvíjelo dle původních představ, z vrchu Žďár jsme plánovali pokračovat na vrch Bábovka.

Naneštěstí jsme sešli cesty, která nás měla dovést k dalšímu bodu. Ocitli jsme se na rozcestí – ne tak ledajakém, jedna z cest vedla do oblasti zvané Kokotsko.

Následně jsme neřešili už nic jiného než to, jak se do Kokotska co nejrychleji dostat. Ani po dvaceti minutách přemlouvání pan učitel Ratajík neslevil a trval na tom, abychom se řídili původním plánem trasy. Většina uznala, že čtrnáct kilometrů do Kokotska a dalších dvacet zpět do Cheznovic by bylo nad naše síly.

Pokračovali jsme podle původního plánu a zdolali vrchol Bábovka, kde na nás čekalo překvapení v podobě opravdové bábovky, za což vděčíme paní učitelce Procházkové. Poté jsme se příjemnou lesní cestou vydali zpět do areálu Pražanka.

Objev oblasti Kokotska byl bezesporu vrchol výletu.

Kokotsko a okolí

Rád bych vám oblast Kokotsko trochu víc přiblížil.

Na tomto území v minulosti ležela ves. Doba vzniku vsi se odhaduje na druhou polovinu třináctého století. Uprostřed návsi stála jednoduchá tvrz, jež nejspíš náležela příslušníkovi drobné šlechty, majiteli pozemků vsi, který ji najímal tamějším sedlákům. O zániku vsi jsou poměrně přesné informace, zanikla při požáru během doby, kdy na Rokycansku pobývalo vojsko Strakonické jednoty, což byla opozice krále Jiřího z Poděbrad. Jednalo se o rok 1450. Kokotský les, který leží nedaleko od bývalé vsi, je nalezištěm pozůstatků mohyl z období halštatské mohylové kulutry.

Kokotsko oplývá nádhernou přírodou a návštěvníci ji mohou zhlédnout prostřednictvím naučné stezky Kokotské rybníky, která je dlouhá 10 kilometrů. Stezka byla vybudována v roce 2010. Trasa naučné stezky prochází obcí Bušovice a vesnicí Nová Huť , která je součástí obce Dýšina, dále prochází větší částí Kokotského lesa a vede kolem obou rybníků, Dolního i Horního. Stezka rovněž vede přes vrchol Kokotsko, jenž měří 501 metrů. Stezka zahrnuje i odbočku ke studánce U Čůráčků. K té se nedoporučuje chodit s dětmi, v blízkosti studánky se nachází stylizovaný samorost. Pokud se tam přece jen vydáte, čeká tam na vás hliníkový hrníček.

Mě stejně jako většinu naší výletní skupiny mrzí, že jsme do Kokotska nezavítali.

Nicméně věřím, že se tohoto nápadu někdo z pedagogů uchopí a výlet do oné oblasti v budoucnu zrealizuje.