Na masopustu v šatlavě

Každoročně se v Čisovicích koná tradiční únorový masopust. Je to jeden z mnoha, nicméně je zajímavý svou jedinečností. Každý rok se tu pravidelně scházejí obyvatelé Čisovic, které se nacházejí za Prahou a o víkendu se sem dá dojet jedině vlakem. Má svá vlastní pravidla i průběh. Zde se dočtete jak obvykle probíhá a jak vypadal i letos.

Jako obvykle jsme já a mí sourozenci vyrazili brzo ráno v chladu a pěšky na místo, kde pochod obvykle začíná. Moje sestra měla na hlavě masku Shreka a brácha masku Frankensteina. Já jsem měla jen jednoduchou škrabošku, kterou jsem si narychlo vytvořila v ranním shonu. To, že jdeme správným směrem, jsme poznali podle kolemjdoucích, kteří se tu trousili v maskách a bujaré náladě. Už tudy projížděl rachotící traktor s vozem přikrytým pomalovanou plachtou s nápisem Šatlava, ke kterému byly připevněny kovové schůdky, a zevnitř se na nás šklebili další účastníci.

Po přibližně dvaceti minutách jsme byli v cíli. U silnice už stáli v hloučku růžoví králíci a jednorožci, kteří se na nás mrzutě dívali. O kousek dál již stála zaparkovaná šatlava. U ní stáli dospělí návštěvníci a popíjeli pivo, které si objednali. Děti si zase chodily do šatlavy pro malinovku. Stoupli jsme si poblíž a pozorovali jsme různé masky. Sem tam jsme viděli i známou tvář. Byly tu všechny věkové skupiny od malých dětí po dospělé. Uvnitř šatlavy byl dlouhý dřevěný stůl a z obou stran byly postaveny dřevěné lavice, na které si mohli sednou ti, koho už bolely nohy a zanechali tu přitom nějakou útratu.

mexičan jako maska?

Po nějaké době se dav rozpohyboval a začal pochod. Viděli jsme medvěda a myslivce, muže jedoucího na dinosaurovi, mouchy, skupinu převlečenou za dopravní značky, čerta, anděla, čarodějnici, Mexičana (u toho jsme pochybovali, zda se jedná o masku), kočky, kovboje, věštkyni a spoustu dalších. Průvodu se zúčastnila i naše paní starostka.

alkohol a vyhazování dětí

Součástí průvodu bylo zastavování u různých obydlí, kde jejich obyvatelé vystavili ven před vrátka stolek, na který připravili pro účastníky průvodu různá domácí občerstvení. Součástí každého občerstvení byla hlavně spousta alkoholu. U každé zastávky místní muzikanti něco veselého zahráli a s hospodyní, která občerstvení připravila, si pokaždé zatančila některá maska. Vždy, po nějaké době, když se všichni dostatečně posilnili a popovídali si, pochod pomalu pokračoval.

Celou cestu se děti snažily vlézt do vozu a byly také neustále vyhazovány staršími účastníky, protože ve voze zabíraly místo pro ty, kdo zde chtěli utratit své peníze za nápoj. Po nějaké době se na dřevěném stole v šatlavě začalo vršit jídlo, které zbylo z některých zastávek.

Masky zastavovaly projíždějící auta

Protože většinu času se šlo po silnici, často zde projížděla auta. Každý řidič byl zastaven osobami s kasičkami převlečenými za dopravní značky, a za to, že narušuje masopust, po něm chtěly jakýkoliv příspěvek na tuto aktivitu.

Dále se vytěžilo z útraty za nápoje v šatlavě a každý, kdo se chtěl zúčastnit masopustu a neměl masku, musel též zaplatit určitý poplatek.

Výtěžek musí každý rok uhradit náklady na organizaci masopustu, zbytek jde do kasičky spolku dobrovolných hasičů, z které se hradí jejich spolková činnost.

náš odchod a pokračování ostatních

Průvod pokračoval, nicméně my jsme se blížili k místu, odkud se obvykle oddělujeme od masopustu a vracíme se. Ke stánku, od něhož obvykle odcházíme, šatlava nejela a zůstala stát na křižovatce, kde čekala na ostatní. Průvod pokračoval dál, přičemž se od něj postupně oddělovaly hlavně děti a rodiny. To z toho důvodu, že masopust obvykle končí se všemi zbylými dospělými účastníky v blízké hospodě.