Jediové a noachická přikázání

Jediové ze ságy Star Wars. Smyšlené náboženství jediismus. Dodržuje toto náboženství noachická přikázání, nebo ne? Noachická přikázání určují, je-li člověk pohan a nedodržuje je, nebo není a dodržuje je. Je jediismus pohanské náboženství? To vše se dnes dozvíte v tomto článku.

Rytíři Jediové používají Sílu (světlo, ze kterého je stvořen vesmír) a světelné meče (meč, jenž má místo železné čepele laserovou) k ochraně míru v galaxii. Jediismus by mohlo být pohanské náboženství, ale také nemuselo.

Sedm noachických přikázání je soubor zásad přikázaných Bohem skrze Noacha. Jde o mravní kodex, který je hlavně zaměřen na lidi. Jak už je výše zmíněno, dodržování těchto přikázání určuje, zda je člověk pohan nebo není.

Noachická přikázání zní takto:

  1. Zákaz modloslužebnictví
  2. Zákaz vraždy
  3. Zákaz nemorálního pohlavního styku
  4. Zákaz krádeže, unášení a zotročování lidí
  5. Zákaz mučení lidí a týrání zvířat
  6. Zákaz rouhání a proklínání
  7. Příkaz ustanovit takový právní systém, který by hájil spravedlnost a všechna tato přikázání

Jediismus má také svá pravidla. Tato pravidla jsou taková, aby držela Jedie dál od temné strany Síly. Hlavním jedijským pravidlem je Jediský kodex, který zní takto:

Není emocí, pouze míru.
Není nevědomosti, pouze poznání.
Není vášně, pouze klidu.
Není chaosu, pouze harmonie.
Není smrti, pouze Síly.

Jediiský kodex

Podle tohoto kodexu se ale nedozvíme, zda Jediové dodržují nebo nedodržují noachická přikázání. Musíme se podívat i na jiná pravidla.

1. Zákaz modloslužebnictví

Jediové nevyznávají žádného boha, což znamená, že nemohou provádět modloslužebnictví.

2. Zákaz vraždy

Jediové nesmějí sami nikdy na nikoho zaútočit. Svoji moc a bojové dovednosti mohou použít pouze v obraně. Jediové mohou zabít, ale jen v nevyhnutelných situacích, což však není vražda.

3. Zákaz nemorálního pohlavního styku

Jediové nesmějí mít pohlavní styk a nesmějí mít svatbu, protože to může vést k posílení temné strany Síly. Pokud Jediové nemohou mít pohlavní styk, nemohou mít ani nemorální pohlavní styk.

4. Zákaz krádeže, unášení a zotročování lidí

Jediové se snaží lidem pomáhat. Pokud by lidi zotročovali nebo okrádali, škodili by jim. Toto přikázání tedy také dodržují.

5. Zákaz mučení lidí a týrání zvířat

Jediové se vždy snaží najít řešení, které je bez boje, nebo v tomto případě bezbolestné. Jediové své nepřátele nemučí. Zvířata také netýrají, chtějí mír i pro ně a mučení zvířat by bylo v rozporu s tímto pravidlem.

6. Zákaz rouhání a proklínání

Jediové se nemohou rouhat, protože v galaxii, ve které se nacházejí, nejsou Židé, a tím pádem se nemohou dozvědět Boží jméno a rouhat se. Jediové nemohou nikoho proklít, protože nevěří v nadpřirozené bytosti, které by mohly prokletí vyplnit, a i kdyby v ně věřili, stále se snaží vytvářet mír a tímto způsobem se dosáhnout míru nedá.

7. Ustanovení právního systému

Jediové mají vytvořený takový právní systém, který trestá každého Jedie, který by nedodržel jakékoli pravidlo, takže i pravida podobná noachickým přikázáním.

Jediové tedy nejsou pohany, ale jsou nepohanskými ochránci míru. Žádný Jedi se však nejspíš nedozví, že není pohan, protože v galaxii Star Wars není nikdo, kdo by mu to mohl vysvětlit.

Nechť vás provází Síla!