Časosběrná fotogalerie – Vyšehrad

Rozdíl v čase

Zajímalo vás někdy jak vypadala místa po kterých každý den kráčíte před několika lety? Zamysleli jste se někdy nad tím, jak se genius loci daných míst změnilo? V následující sérii fotogalerií se můžete podívat jak se ulice, parky, domy nebo dokonce i celé bloky domů měnily. Jak se měnila tvář jednotlivých čtvrtí.

Další články

24. 1. 2018 Časosběrná fotogalerie – Nusle

26. 1. 2018 Časosběrná fotogalerie – Vyšehrad

28. 1. 2018 Časosběrná fotogalerie – Podskalí

30.1. 2018 Časosběrná fotogalerie – Nové město a Vinohrady

Za poskytnuté komentáře děkujeme Vyšehradskému jezdci, navštivte i jeho facebookovou stránku!

U nuselského mostu

Pohled do Nuselského údolí skýtal roku 1927 docela jiný obrázek než dnes. Křesomyslova ulice v popředí se příliš nezměnila, ale Folimanka od té doby pořádně zarostla a údolí přepažil Nuselský most. Jeho výstavbě muselo ustoupit několik domů ve Svatoplukově ulici a také Dětská nemocnice na Karlově. Ve stráni pod ní byste tou dobou ještě našli proslavený Hotel Díra – podzemní doupě bezdomovců, tuláků a pražské galerky.

Procházka po Nuselském mostě mívala v osmdesátých letech jisté kouzlo. Magistrála byla jako vymetená, a kdo potřeboval, mohl si přes nízké zábradlí odskočit dolů do údolí.

Takhle vypadalo Nuselské údolí předtím, než do něj začali z nebe padat sebevrazi. Zatímco na prvorepublikové pohlednici dosud chybí Nuselský most, naopak na ni “přebývá” dnes už zbořený blok domů ve Svatoplukově ulici, Dětská nemocnice na Karlově nebo Vinohradská synagoga na obzoru.

Vyšehradské hradby

Holé stráně vyšehradské. Neobvyklý pohled na spodní část Lumírovy ulice z místa tenisových kurtů pod vyšehradskými hradbami. Snímek byl pořízen krátce po založení parku, který dnes korunami svých stromů brání podobnému výhledu. Zcela vlevo stojí dům U pěvce Lumíra, zcela vpravo pak dům U české koruny. A zhruba uprostřed snímku se na obzoru v neostrosti ztrácí silueta Vily Bělka.

Posezení na hradbách.

Údržba vyšehradských hradeb probíhá vzhledem k jejich rozsáhlosti takřka nepřetržitě. Zatímco dnes však bývají opravované úseky opatřené bytelným lešením, dříve dělníkům stačily dva žebříky a akrobatický talent.

Brány do opevnění

Táborská brána na Vyšehradě začátkem 60. let (foto Marie Šechtlová)

Kdepak Popelko hnízdo máš?
Dnes by oslavila 152. narozeniny spisovatelka a vyšehradská patriotka Popelka Biliánová. Až budete v pevnosti míjet její domek, stojící naproti budově Jedličkovu ústavu, věnujte ji tichou vzpomínku. Jedná se o stavení, které vykukuje z pravého okraje staré fotografie.

Ke kořenům.
Důvod, který mě vede ke zveřejnění této fotografie z konce 30. let, je kvetoucí akát bílý v pravé části. Pravděpodobně se jedná o nejstarší vyšehradský strom, který na svém místě stojí dodnes. Byl vysazen roku 1882 coby součást aleje, lemující rekonstruovanou táborskou silnici. Zhruba ze stejné doby pochází také jasan ztepilý před chrámem sv. Petra a Pavla, jehož přesná datace však není známa.

Libušino nábřeží

Nejmodernější stavby pražské – sloh kubistický. Tři domy na Libušině nábřeží na Vyšehradě. Architekturu navrhl arch. Chochol, stavěl arch. (1913, foto Neubert)

Rotunda

Romantický výjev od rotundy sv. Martina z počátku 20. let. Stavba tehdy byla stále ještě obehnána plotem, ale v těsném sousedství už bujel nově vybudovaný park.

Za poskytnuté komentáře děkujeme Vyšehradskému jezdci, navštivte i jeho facebookovou stránku!