Lze uniknout gravitačnímu poli černé díry?

Nejčastější mýty o černých dírách

Černé díry jsou těmi nejzáhadnějšími vesmírnými tělesy. Vzhledem k tomu, že jejich výskyt nebyl nikdy přímým pozorováním potvrzen a všechny podklady týkající se jejich existence jsou čiře teoretického rázu, vznikají kvanta mylných až poplašných mýtů o černých děrách. V následujícím textu se pokusím vyvrátit ty nejčastnější z nich.

Černá díra je díra

Úplně nejčastnější chybnou představou o černých děrách je pocit z její jednosměrné průstupnosti. Černá díra se shlukuje do kulovitého, objemného, hustého a superhmotného tělesa, jehož gravitační síla je v určité vzdálenosti od středu tohoto úkazu natolik velká, že gravitačnímu poli emitovanému černou dírou nemůže uniknout ani světlo. Tento předěl, kde potřebná úniková rychlost je rovná rychlosti světla, se jmenuje „Horizont událostí“.

Zpoza horizontu událostí už není návratu

Horizont událostí vzniká zhroucením hvězdy do singularity, kdy se „hvězda zhroutí na nulovou velikost a nekonečnou hustotu“. Protože se vnitřek černé díry neřídí zákony obecné relativity ale naopak zákony kvantové mechaniky, z úrovně horizontu událostí dochází k vyzařování tepelného záření z vnitřku černé díry do okolního prostoru.

Toto je zatím jediná teorie vypařování černých děr, u které dochází k redukci hmotnosti černé díry. Tomuto jevu se tzv. říká Hawkingovo záření. Černé díry by se tímto mechanismem měly pomalu vypařovat až nakonec úplně zmizí.

Černé díry neemitují světlo, jsou černé

Černé díry se rozdělují do několika druhů, jako jsou primordiální černé díry, stelární černé díry nebo mnou pozorované masivní černé díry. Tyto druhy se ovšem v drtivé většině rozlišují jen svojí velikostí a hmotností.

S vyjimkou supermasivních černých děr, které dosahují v průměru velikosti až několika desítek světelných let. Tyto černé díry si díky svému ohromnému gravitačnímu poli přitahují částice a zpolarizovanou plazmu do své blízkosti. Díky této zahřáté plazmě, která vytváří dva výtrysky z horizontu událostí, jsou supermasivní černé díry dobře pozorovatelné.

Autor: Jakub Kuthan

Jakub Kuthan je student oktávy LŠ. V redakci školního časopisu je od jejího vzniku, tři roky byl šéfredaktorem Jew's News, nyní se stáhl do ústraní. Zabývá se editorskými pracemi a příležitostním přispíváním.