Hurikán, jak se tvoří a čím je nebezpečný?

Hurikán, jak se tvoří a čím je nebezpečný?

Jak jistě víte, hurikány jsou jedna z největších pohrom, které se mohou zde na zemi stát.
Ale jak se vlastně takový hurikán tvoří a jsou všechny hurikány nebezpečné? Na to se teď podíváme.
Cyklón
Zformovaná tropická cyklóna

Jak se tvoří hurikán?

Hurikán neboli tropická cyklóna (nebo také tajfunocyklony) je atmosférický útvar, jehož velikost se pohybuje v rozmezí od 100 km do 2000 km. (2000 km je přibližně 5x dálnice D1)

Cyklóny vždy vznikají nad vodním povrchem, aby mohli využít vysokou vlhkost vzduchu a teplé vody oceánu. Obecně se dá říct, že cyklón potřebuje velmi nízký tlak aby se uvedl do pohybu. A teď už stačí jen nějaké palivo, hurikán využívá teplo, které vzniká při kondenzaci (neboli zkapalnění) vody. Díky tomu také v blízkosti hurikánu vytvářejí ničivé bouřky. Když se podíváte z vrchu, uvidíte jeho bílé okraje a uprostřed takzvané oko. Toto oko je bod, ve kterém je tlak kolem hurikánu nejnižší. Proud vzduchu se zrychluje tím více, čím blíže je k jádru (oku) hurikánu. Směr otáčení je daný, na jižní polokouli se otáčí po směru hodinových ručiček a na severní proti. Je to kvůli takzvané Coriolisově síle, díky které taky víme, že se cyklóny nemohou vytvořit na rovníku, ani se k němu přiblížit. Kdyby se tak stalo hurikán by se pomalu zastavoval, až by zastavil úplně a zmizel.

Dostal by se hurikán do Česka?

S největší pravděpodobností ne, protože cyklón (jak už jsem zmínil) potřebuje k fungování vysokou vlhkost vzduchu a nízký tlak, což se mu na pevnině nedostává, takže než by se dostal do Čech, asi by se rozplynul.
Smutnou pravdou je, že hurikány nezmizí jakmile se dostanou na pevninu, ale postupně ztrácejí svoji sílu. To znamená, že ostrovní státy nebo státy na pobřeží mohou s hurikánem, b-houžel, přijít do styku.

Nedávný hurikán Irma si v Karibiku vybral svou daň. Irma byl hurikán páté kategorie s rychlostí dosahující 295 km/h.  Rozplynul se konečně 12. září 2017 a zanechal za sebou zpustošenou zem a rozvaliny měst.

Zdroje: Wikipedia, Novinky.cz