PD – do útrob redakce

Zajímalo vás, jak funguje redakce školních novin? Co vše obnáší sepsání jednoho článku, čím vším si článek projde, než se může publikovat, jak se postupem času dotváří? Jaké funkce zastávají redaktoři, korektoři a editoři?

Od teorie se přesuneme k praxi. Kromě diskutování s členy vedení redakce tištěného měsíčníku Maskil se pustíme i do práce s redakční platformou WordPress, na které běží 28 % internetu.

Účastníci této projektové dílny se naučí vše od shánění a ověřování zdrojů přes vizuální a formální úpravu článků až po hierarchické uspořádání redakce. K závěru účastníci dílny provedou rozhovor s osobností, který si společně domluvíme, připravíme a technicky obstaráme se všemi doprovodnými náležitostmi.

Z porady Jews News

Na vývoji harmonogramu projektových dnů se účastníci mohou sami podílet. Počet účastníků je omezený na blahořečený počet sedmi. Předešlá práce v Jews News není na škoda ba naopak. Výhodou je i schopnost pracování ve Wordu. Výpočetní vyspělá technologie nové doby je na hodinách této projektové dílny povolena i dotována.

Zúčastněte se Facebookové akce

Garanty projektu jsou Vratislav Skřivánek a Petr Jan Vinš

Autor: Jakub Kuthan

Jakub Kuthan je student oktávy LŠ. V redakci školního časopisu je od jejího vzniku, tři roky byl šéfredaktorem Jew's News, nyní se stáhl do ústraní. Zabývá se editorskými pracemi a příležitostním přispíváním.