Kim Čong-unova schopnost ovlivňovat trhy a důsledky možného válečného konfliktu

Jak Kim Čong-un ovlivnil trhy?

Severokorejský diktátor Kim Čong-un pohrozil USA raketovým útokem na ostrov Guam a také varoval, že do půlky srpna vypracuje jeho plán. Motivy k takové hrozbě můžou být různé, nicméně už i samotná hrozba má reálné dopady na finančních trzích nejen v USA, ale po celém světě.

Reakce trhů

Obchodníci na trzích na podobné hrozby reagují a jak je zvykem, trh klesá daleko rychleji, než stoupá. 10.8. je tomu důkazem. Index SPX1 odepsal -1,5% z celkové jeho hodnoty. Jedná se o nevídaný a v poslední době ojedinělý propad primárně způsobený hrozbou raketového útoku a nastínění vojenských schopností KLDR. Index HSI2 odepsal -1,22%, DAX3-1,62% a NIY4 dokonce -2%. Tohle poukazuje na fakt, jakou má Kim Čong-un v rukou moc i v otázce ovlivňování trhů.

Jde o cílenou manipulaci?

Obchodování na regulovaných burzách podléhá kontrolám, takže je velice nepravděpodobné, že by šlo o jakýkoli druh cíleného ovlivňování. Zobchodovat podobný pokles s větším objemem peněz by vyvolalo prošetřování a bylo by velmi obtížné zisky jakkoli vybrat. Kontrolám nepodléhá samotná burza, na které se podklad obchoduje, ale taky brokeři kteří obchody na burze zprostředkovávají. Manipulace s trhem a následné zobchodování na základě manipulace je trestný čin.

Reakce trhů v případě váleného konfliktu

Pokud dojde k válečnému konfliktu s KLDR, dopad bude obrovský nejen v civilních a vojenských obětech, ale taky na finančních trzích. Správce největšího hedgeového fondu na světě – Bridgewater Association – radí dát 5-10% portfolia do zlata, což může být reakce na vyhrocenou situaci s KLDR. V případě vojenského konfliktu by si zlato hodnotu drželo a nejspíš by stoupalo (jak už tomu bývá), za to tradiční indexy by klesaly o desítky, možná i stovky bodů.

Došlo by k zdevastování ekonomik?

Vzhledem k aktuálnímu napětí na trzích panuje nejistota a to může v kostce znamenat nepředvídatelné průběhy. Možný konflikt by neohrozil pouze zúčastněné země, ale prosperitu celé světové ekonomiky. U zúčastněných a poškozených zemí by došlo k velkému snížení HDP. Boje v Sýrii vedly k 60% poklesu HDP. Korejská válka shodila jižní Koreu do ekonomického propadliště, když její HDP kleslo o 80%. Hlavní město jižní Koreje Soul je na dostřel KLDR a ocitlo by se pravděpodobně v první linii. Podstatná část Korejského poloostrova by byla zdevastována. Poškození by mohlo utrpět i Japonsko a jeho ekonomika. Ekonomiky Japonska a jižní Koreje jsou úzce propojené se světem a hrají významnou roli. Jižní Korea je ku příkladu druhý největší výrobce polovodičů a největší producent displejů z tekutých krystalů.  V USA by došlo k snížení HDP o cca 5%, podobně jako při invazi do Iráku. Snížení HDP v USA by se promítlo po celém světě a vedlo by k většímu státnímu dluhu, větší nezaměstnanosti, zmenšení kvality života a v určitých oblastech na nějakou dobu k možnému nedostatku.

1 Index SPX – Standard and Poor’s 500 měří vývoj 500 amerických akcií vybraných týmem analytiků a ekonomů agentury Standard & Poor – podle velikosti trhu, likvidity a typu odvětví plus dalších faktorů. Je indexem vážené tržní hodnoty – váha každé akcie v indexu je úměrná její tržní hodnotě a jedním z nejčastěji používaných měřítek vývoje celého amerického akciového trhu.

2 Akciový Index HSI se skládá z 39 akcií největších společností obchodujících na  Hong Kongské burze. Representuje přibližně 70% hodnoty všech akcií obchodovaných na Hong Kong Exchange.

3 DAX30 měří výkonnost předních 30 největších německých společností obchodujících na Frankfurt Stock Exchange. je tzv. akciový index celkového výnosu, tzn. neměří pouze zhodnocení cen akcií konstituentů, ale také výnos vzniklý dividendami, které jsou vypláceny akcionářům.

4 NIY Index Nikkei 225 je tvořen 225 společnostmi, které jsou do tohoto indexu vybírány ze skupiny 450 společností s nejvyšší likviditou.