Co s prázdninami aneb Mikulov ze všech perspektiv

S blížícími se prázdninami narůstají problému typu: Jak nejlépe zužitkovat volný čas? Kam se podívat, aniž by člověk byl obklopen hroudami lidí? Proto bych Vám rád doporučil lokalitu volající po poznání, Mikulov a okolí. Přestože jsem toto místo navštívil během minulých podzimních prázdnin, tak stále mám živé vzpomínky.

Poloha

Mikulov se nachází na samotném okraji Moravy, ve těsné blízkosti hranic s Rakouskem. Rovněž je součástí Pavlovských vrchů, kde jsou vedeny turistické stezky, které umožňují poznat tamější pestrou krajinu a okolí v čele s významným historickým městečkem, Pavlovem (unikátním archeologickým nalezištěm z doby kamenné). Tyto vrchy jsou zároveň ideálním prostředkem ke shlédnutí rozlehlé krajiny (já jsem během expedice takovou možnost neměl, jelikož celý výhled se utápěl v neproniknutelné mlze.). Prostředí, kudy se turistické stezky linou, se zdáti být opuštěné a zapovězené civilizaci, proto ani nedoufáte v kontakt s lidskou rasou. Jenže nám se poštěstilo a v husté mlze jsme potkali šťastně vykračujíc rodinku mého spolužáka, Gütnerovy .

Židovská historie a její důsledky

Židovské osazenstvo bývalo nepřehlédnutelnou součástí městské celku už od dávných středověkých dob. Mnoho Židů zde našlo střechu nad hlavou, když se stali terčem zloby mocného panovníka Albrechta V. a později jeho syna Ladislava Pohrobka. Tito vyhnanci se začali usazovat v mikulovském podhradí, kde později vznikla samostatná židovská čtvrť. Význam čtvrti sílil, až se z ní stala nejvýznamnější židovská čtvrť na Moravě. Z toho důvodu se zde usídlili moravští rabíni s vysokým postavením, kteří Mikulov považovali za své sídlo až do roku 1851. Mezi ně se řadí význačný rabín, podle legendy tvůrce Golema, rabi Löw. Během následujících světlých časů bylo mikulovské ghetto několikrát poškozeno požáry, definitivní zánik čtvrti nastal až v době 2. světová války. V dnešní době si pestrou minulost židovské čtvrti v Mikulově můžeme připomenout návštěvou nedávno zrekonstruované barokní synagogy, se stálou expozicí s tématem Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě. Synagogu jsem navštívil a musím podotknout, že se zde panuje rovnováha mezi počtem informací a prostorem k vnímání náboženské atmosféry.

Mikulov mýma očima

Do Mikulova jsem vyrazil bez jakékoli představy, tudíž mě skutečnost mohla jen překvapit. K vidění bylo nápadité centrum, které tvoří mikulovské náměstí, kde je zastoupeno velké množství architektonických stylů. Náměstí je lemované příjemnými restauracemi a kavárnami. Pohledu na městečko dominuje zámek, který mi při mém průzkumnickém štěstí zůstal zapovězený, jelikož byl zavřený. Dále lze navštívit už zmíněnou barokní synagogu, nedaleko se nachází ohromný židovský hřbitov. Všechny monumenty jsou v těsné blízkosti, tudíž by vám poznávání města nemělo zabrat déle než jeden den. Fascinoval mě kontrast Mikulova a okolí, prostředí kolem působí prostě a jednoduše, zatímco samotné město vyniká v pestrosti. Jediné, co mě během pobytu zaskočilo, byla reakce uklízečky v penzionu, kde jsme byli ubytovaní. Paní se mě tázala, z jakého důvodu netrávím úterní den ve škole, a já jsem jí pravdivě odpověděl, že studuji na židovské škole a jsou svátky. Po tomto oznámení se jí na tváří objevil vytřeštěný výraz a pomalu z ní vzešlo: „To jste jako…Židi?!“

Pokud paní nezemřela, tak tam tázavě stojí ještě dnes.

Doprava

Vlakové linky z Hlavního Nádraží jezdí denně do Břeclavi, odkud jezdí přímý autobusový spoj do Mikulova.