Čeká nás Šavuot

Brzy nám začne Šavuot a my si zase budeme povídat o Mojžíšovi, který nám vystoupal na horu Sinaj, aby převzal od B“ha Tóru.

Svátek Týdnů (jak označujeme Šavuot) je druhý židovský poutní svátek a slaví se 6. Sivanu (a mimo Izrael i 7. sivanu). Můžeme taky říct: „50 dní po pesachové hostině, které označujeme jako dny počítání omeru.“

Jiná jména

Nedávno jsem se ptala svých přátel na další jména Šavuotu a málo kdo mi mohl poradit, a tak sem si řekla, že nebude vůbec na škodu si je vyjmenovat, protože nám vypovídají o smyslu tohoto svátku.

 1. Den prvního ovoce– Jom ha-bikurim- V tomto období bylo zvykem přinést do chrámu jednu ze sedmi plodin, které jsou typické pro Izrael (víno, olivy, datle, granátová jablka, fíky, pšenice a ječmen).
 2. Svátek sklizně– Chag ha-kacir- je to tzv. hospodářský svátek
 3. Aceret
 4. hebrejsky říkáme Zman matan tora (čas darování Tóry) nebo Zman matan toratenu (čas darování naší Tóry)

Zvyky

Ne každá židovská domácnost slaví v dnešní době Svátek sklizně, stejně jako se teď málokdy slaví žně. Ale šavuotové zvyky nám zůstávají v mysli, i když je třeba nedodržujeme.

Například znám bohužel jen velmi málo lidí, kteří sedí celou noc nad Torou, studují ji a připravují se tím na ranní přijetí Tóry, ale hodně lidí si jen tak sedne s přáteli nebo s rodinou a povídají si o desateru a Mojžíšovi. Také se čte příběh prababičky krále Davida Rút, který se odehrává v tomto období.

Mezi nejznámější zvyky také patří zelené výzdoby synagog a velice rozšířená je příprava mléčných a medových jídel. Většina mlsných jazýčků se už těší na domácí pudinky, tvarohové koláče, medové koláčky a palačinky. Jen na to pomyslím a už se mi točí hlava.

Proč je vlastně mléko dáváno do souvislosti s Tórou, má na svědomí tento citát: „Mléko je nápoj dětí a Tóra z nás všech dělá děti, které se musejí vše pomalu učit.“ A pokud chcete i jiný důvod, tak je to proto, že Tóra je schopna očisťovat nás samotné stejně jako med, který pochází od nekošer hmyzu- včel.

Desatero

Když už jsem zde zmínila Desatero, neuškodí si připomenout B“ží přikázání.

Druhá kniha Mojžíšova (Exodus) kapitola 20:

 1. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy! Nebudeš mne zpodobňovat!“
 2. „Nebudeš zneužívat mého jména!“
 3. „Budeš zachovávat den odpočinku!“
 4. „Budeš ctít otce a matku svou!“
 5. „Nezabiješ“
 6. „Nezcizoložíš“
 7. „Nepokradeš!“
 8. „Nezalžeš!“
 9. „Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
 10. „Nebudeš závistivý ani chamtivý!“

Desatero nás má učit žít v míru a lásce na Zemi, kterou nám dal B“h. Já vím asi toto: Pokud se budete řídit těmito pravidly, vyhnete se spoustě nepříjemnostem a problémům. (např. přistižení při lži, cela obžalovaného z vraždy nebo krádeže, monokl od žárlivého manžela, atd…)

Přeji Vám za sebe i celou redakci pěkné svátky a vzpomeňte si na důvěru, kterou v nás B“h vložil.

PS: Mimochodem, na Šavuot připadá výročí úmrtí krále Davida.