Ohlédnutí se za hodinami literatury: Edgar Allan Poe

Před nedávnem jsme se věnovali během hodin literatury povídkám od známého autora, Edgara Allana Poea, které jsou součástí seznamu knih k malé maturitě. Mimo jiné jsme podstoupili i několik diskuzí, v kterých jsme si sdělili naše dojmy z četby. Mě osobně povídky velmi zaujaly a rád bych vám skrze tento článek zprostředkoval můj čtenářský zážitek

O autorovi

Edgar Allan Poe žil mezi lety 1809 až 1849, svůj život strávil ve Spojených Státech. Kromě prozaických děl vytvořil také dost poetických. Mezi jeho nejznámější díla se řádí sbírka básní s názvem Havran. Měl velmi smutné dětství, jako jednoho ze tří sirotků se ho ujala rodina Allanů – odtud pochází jeho druhé jméno. Edgar studoval literaturu na univerzitě ve Virginii, kde začal mít problémy s alkoholem. Poe se následně ocitl ve finanční krizi, a přidal se z toho důvodu k armádě, odkud byl kvůli jeho ne disciplíně vyhozen. První úspěch se dostavil roku 1833, když získal hlavní cenu na soutěži organizované týdeníkem Saturday Visitor se svým příběhem: Rukopis nalezený v láhvi. Záhy získal i zaměstnání, které si však neudržel kvůli tomu, že užíval drogy a alkohol, a zároveň propadal stavům deprese. Roku 1845 zveřejnil Havrana a na krátkou dobu se ocitl v síni slávy. Ne nadlouho. Roku 1849 byl nalezen opilý.

Jeho díla se do Evropy dostala díky překladu Charlese Baudeilaira a částečně i Stéphana Mallarmého. Dle mého názoru se na povídkách velmi projevovaly jeho stavy deprese, dokázal své pocity do nějakých povídek přenést.

Povídky:

Vraždy v ulici Morque, Zlatý skarabeus (brouk), Předčasný pohřeb, Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů, Sud vína amontilladského, Maska červené smrti

Struktura povídek

Tato sbírka povídek je velmi rozmanitá. V některých případech je klíčový popis prostředí, který nám pomůže se lépe vcítit do dané situace (Zde bych za příklad uvedl povídku Jáma a Kyvadlo, kde se čtenář tolik nezaobírá vývojem děje, nýbrž se věnuje pocitům, které v něm četba vyvolává). Jindy jsou podstatné dialogy mezi postavami (Tady bych dal za příklad povídku Sud vína amontilladského, kde se děj částečně posouvá skrze dialogy).

Spojitosti mezi jednotlivými povídkami

S tím souvisí to, že každá povídka byla nejspíš napsána s jiným záměrem. Někdy se autor pokouší ztvárnit svůj názor, jindy se snaží, co nejlépe zprostředkovat situaci za pomoci popisu nebo něco vyjádřit skrze metaforu. – Tato odlišnost se dle mého názoru projevuje spíše formálně, po obsahové stránce si jsou povídky do jisté míry podobné, jelikož v každé povídce nachází Poeův prvek, vzbudit v čtenářích úzkost, která hraničí se strachem.

Myslím si, že specifické pro tyto povídky je postupné zhoršování stavu hlavních postav, které pak vyústí v úplnou katastrofu – tento scénář se odehraje v několika povídkách, ale nejlépe se dá zpozorovat v povídce Zánik domu Usherů, kde se postupně hroutí oba obyvatelé domu a následně se v důsledku toho rozsype celý dům. Naopak úplnou výjimkou je povídka Zlatý chrobák, kde to vypadá, že se situace bude opět postupně zhoršovat, ale nastane zlom a naše představa o špatném psychickém stavu jedné z postav se uvede na pravou míru. Také se často objevují pasáže, kdy autor rozebírá psychické stavy, které jsou úzce spjaty s tématem dané povídky.

Povídka, která mě nejvíce zaujala…

Nejvíce mě zaujala povídka Maska červené smrti, líbí se mi, jakým způsobem autor ztvárnil myšlenku: Mezi lidmi panuje rovnoprávnost, nikdo není všemohoucí. Zároveň se mi líbí rychlý spád této povídky na rozdíl od ostatních, takto z ní jasně vzejde, co nám chce sdělit. Tato povídka patří mezi ty, u kterých je podstatný vývoj děje, z kterého vychází už jednou zmíněná myšlenka.

Děj: Na začátku povídky jsme obeznámeni s morovou epidemií, která sužovala obyvatelstvo říše, kde se příběh odehrával. Zatímco princ Prospero se svými nejbližšími poddanými pořádá maškarní ples. K tomu všemu v době, kdy mor řádí nejzuřivěji. Ples probíhal dle představ, až do chvíle, kdy se objevil neznámý host, ze kterého šla hrůza. Nikdo se neopovážil nežádanou osobu zastavit. Postava klidně dokráčela až k samotnému princi, který projevil svou aroganci a pokusil se ji sám zastavit, však neúspěšně. Osoba byla ztělesněním „červené smrti“ a usmrtila všechny účastníky plesu.

Ztvárnění myšlenky

Na tomto ztvárnění jsou dle mého názoru klíčové metafory, které autor vytvořil – Morová rána znázorňuje chudobu a bídu lidu. Nápadité kostýmy a pestře zbarvený zámek jsou symbolem bohatství a nadřazenosti šlechty. A návštěva „smrti“ znázorňuje, že nikdo není všemohoucí. Tyto metafory nám také poslouží k vytvoření lepšího obrázku a k lepšímu pochopení.

Zhodnocení sbírky

Já jsem se osobně nejvíce soustředil na to, jestli povídka něco znázorňuje, tolik jsem se do situací nevciťoval. V tomto ohledu většina povídek z této sbírky mé očekávání splnila. Ale rozhodně to nebyla jediná podstata povídek. Často to konečné poselství nevzešlo úplně jasně, protože se povídky nevyvíjely přímočaře. – To zase posilňovalo náš čtenářský prožitek a napínalo nás to…

(Tyto povídky jsou k nalezení v některých Poeových sbírkách povídek)