Mozkovna: Jaroslav Hašek

Jaroslav Hašek je jedním z nejlepších spisovatelů, kteří se narodili v České republice. Tato významná osobnost již dnes b-hužel nežije, ale i přesto jsem se rozhodl vám ji v krátkosti představit:
  • Jaroslav Hašek se narodil 30. března v Praze na Novém Městě Josefovi a Kateřině Haškovým.
  • Měl docela zmatené vzdělání. Po tom, co nedokončil studium na gymnáziu, se vyučil drogistou*, následně odmaturoval na obchodní akademii a nakonec začal pracovat v bance Slavia. Tam ho to ale brzy přestalo bavit a rozhodl se psát literaturu a do novin.
  • Některé zkušenosti ze svého života uplatnil při psaní „Dobrého vojáka Švejka“, tak například své geografické schopnosti obohatil tím, že procestoval místa jako Slovensko, Halič a Uhry. V roce 1910, díky své úspěšné kariéře spisovatele, byl jmenován redaktorem časopisu „Svět Zvířat“. Tato práce netrvala dlouho, protože si zvířata vymýšlel a šéfredaktor neměl, například pro takovou velrybu ostrobřichou, žádné pochopení.
  • V roce 1915 narukoval v Českých Budějovicích a následně odjel do Ruska (kvůli tomu byl také hledán, protože o svém úmyslu narukovat nikomu neřekl). Byl zajat a poslán do tábora Totskoje a tam vstoupil do Československých legií.
  • V prosinci 1920 se z Ruska vrátil do Prahy se svou ženou Šurou a pokračoval ve svém bohémském způsobu života.
  • Dne 3. ledna 1923, už vážně nemocný, při diktování (už nemohl psát) „Dobrého vojáka Švejka“ skonal kvůli ochrnutému srdci.

A s tímto se s vámi loučím a přeji vám hodně štěstí při luštění dnešní Mozkovny.

JW_Mozkovna_Hasek_Zadání

JW_Mozkovna_Hasek_Řešení