Městská policie – odpad společnosti?

Městská policie

Městská policie – policejní orgán, který má na starosti řešit přestupky škály od plivnutí žvýkačky na zem po krádež kocoura paní Novákové.

Právě kvůli tomu městská policie řeší převážně absurdity a mnohým připadá spíše jako sdružení, které má za úkol znepokojovat život občanům České republiky, a ne jim pomáhat a chránit je. Samozřejmě, tuto práci, za kterou si městští policisté vysloužili svou nechvalnou pověst, ve většině společností nějaký státní orgán plnit musí. Další faktor, který však přispívá špatné reputaci městské policie, je přístup některých policistů k jejich zaměstnání. Až moc často se čeští občané musejí přít s mrzutými strážníky, kteří nedělají svou práci pro dobro společnosti, ale spíš pro to, aby se nějak uživili, a dávají to svému okolí najevo. Toto se může projevovat například při zacházení s bezdomovci nebo lidmi závislými na omamných látkách. Důvod pro takovéto chování některých policistů můžeme hledat na mnoha místech.

Sociální status, rodinné zázemí

Jedním z míst, na kterém můžeme hledat důvod pro neadekvátní chování některých policistů, může být jejich rodinné zázemí, které je pravděpodobně do určité míry předurčilo k tomu, aby měli negativnější pohled vůči osobám s nižším sociálním statusem.

Když se zeptáte pětiletého dítěte, čím chce být až vyroste, nemálo z nich Vám řekne, že ‚policajtem‘. Když se však zeptáte patnáctiletého dítěte, zájemců o policejní kariéru bude mnohem méně – mladistvé budou pravděpodobně  mnohem více zajímat povolání typu např. vývojáře her, ředitele společnosti nebo i novináře (hint hint). Mnoho ‚teenagerů‘ dokonce považují kariéru policisty za stejně prestižní jako např. číšníka nebo vrátného – a to i přes to, že průměrný plat policisty přesahuje hranici 30 000 korun měsíčně.

Většina úspěšných a intelektuálních lidí tedy míří po střední škole do jiného oboru nebo na vysokou školu, zatímco policisty se většinou stávají spíše méně studijní typy. To samo o sobě by nemuselo být nic špatného, ale v České republice (a obecně východní Evropě)  je známý fenomén, kdy mají méně vzdělaní občané sklon k intoleranci a obecném pohrdání jinými rasami nebo kulturami, čímž by se dala vysvětlit jejich intolerance.

Finanční záležitosti

Jak bylo již řečeno, průměrný plat českého policisty je 33 000 korun. Reálná hodnota platu policisty však záleží na mnoha faktorech, především hodnosti. Městští policisté, se kterými se setkává široká veřejnost, mají většinou hodnost menší a finanční problémy v jejich osobním životě by tedy mohly být znatelným faktorem. Odpor vůči chudým nebo nezaměstnaným lidem by se tedy dal vysvětlit jejich přesvědčení, že právě kvůli finančně méně soběstačným lidem, kteří pobírají od státu nějaké finanční příspěvky, nemá česká policie dostatečné množství finančních prostředků pro zajištění jejich vyššího platu.

I ti měšťáci

Další z důvodů, pravděpodobně méně pravděpodobný, je ten, že městské policisty zkrátka irituje předsudek městské společnosti, který předurčuje všechny městské policisty k tomu, že jsou ‚stupidními blbci‘. Každý čtenář JN si jistě dokáže představit, že pohledy lidí na městského policistu, který právě někomu zakazuje nějakou ‚absurditu‘, protože musí, musejí být velmi nepříjemné, až iritující.

Důvodů pro nepříjemnost většiny městských policistů je tedy mnoho, ale většina z nich je založena na tom, že být policistou není většinou vnímáno jako důležité nebo prestižní povolání, a také na předsudky společnosti, který předurčuje všechny policisty k tomu být blbci.