Jak se zbavit knihy?

Většina z pravidelných čtenářů si jistě už nějakou knihu zakoupila (třeba pod vlivem článků Kupujeme knihu v antikvariátu nebo Kupujeme na  knižním veletrhu) a dokonce se  o ni umí i hezky postarat. Myslím, že je jedině správné sepsat i pojednání o tom, jak se knihy zbavit. Je několik způsobů, které bych označila jako  humánní, nehumánní a vznešené. Nejdříve si ale položíme otázku, proč se vlastně knih zbavovat?

Důvody prostorové

„I nastaly dnové, kdy v domečku nebylo hnutí. Knihy byly všude, postele již viděti nebylo…“

Toto není citace z knihy, ale popsání stavu, který může nastat. Poté, co se z rodinné haciendy přestěhujete do bytu 1-1 o rozměrech 19 m2, kdy do podlahové plochy je započítána lodžie společná pro 10 bytů, zjistíte, že knihy prostě nemáte kam dát. No, nebo je máte kam dát, ale pak zase nemáte kam dát postel, nebo mikrovlnou troubu… S těžkým srdcem se tedy musíte některých publikací zbavit. Ale nebuďte smutní, pokud se jich zbavíte třeba prodejem, můžete si vydělat i na větší bydlení.

Duplicita knih

Lidé většinou nežijí solitérně, ale nezřídka uzavírají přátelské a partnerské vztahy. Krizová situace nastává, když je každý z partnerů vlastníkem po několik generací hrdě budované a opečovávané sbírky knih. Nechat vše? Nechat jen tituly, které nám dal pra-pra-dědeček? Nechat pouze knihy, které jsou spojeny s klíčovými okamžiky v našem životě, jako je první poznámka v žákovské knize za čtení pod lavicí či odměna za čestné uznání v recitační soutěži? Nebo knihy, které jsme sehnaly v tom nejzapadlejším antikvariátu po desítkách let neúspěšného shánění? Samé otázky..

Důvody finanční

Vsadíte na špatného koně, vezmete si půjčku na splacení půjčky (a stejně Vám to nepomůže) či špatně zainvestujete třeba do chovu piraní v Lipenské přehradě… A zjistíte, že chleba si už asi nekoupíte… Když smutným pohledem přehlédnete veškeré své zbývající movité věci (tedy oblečení, které máte na sobě a plné police knih), tak poté, co prodáte i poslední ponožku, pokusíte se prodat i knihy.

Jistě přijdete i na jiné důvody, ale kvůli těm tento článek nepíšu. Zajímá nás, jak se knih zbavit.

Humánní způsob

je ten, kdy kniha zůstane vcelku a ještě někomu udělá radost. Nebo udělá radost nám, protože si za ni budeme moci něco koupit (třeba další knihu).

Půjčit

Ne nadarmo se říká, chceš-li se něčeho zbavit, půjč to. Ano, platí to i u knih (přiznejte si, kolik knih ve vašich poličkách Vám někdo půjčil, no???)

Jelikož se chceme knih zbavit, navrhuji je nenápadně půjčit a nesdělovat čas návratu.  Pokud totiž chcete někoho obdarovat, často se setkáte s větou „Prosímtě, vždyť to nemám kam dát!“ Této větě se při půjčení vyhnete a ten, komu jste knihu půjčili  si na její  přítomnost tak zvykne, že  po čase větu „Hele, tu knihu si klidně nech!“ uvítá…

Darovat

Dar a jeho nevýhody jsme naznačili už v předchozím odstavci. Darovat lze někomu konkrétně (jednotlivci, instituci), nebo nekonkrétně. Jako dobrá volba se mi zdá umístit knihy do KNIHOBUDEK popř.  ji zapojit do projektu KNIHA DO VLAKU kde jsou vyřazené knihy z fondů knihoven a sami tam můžete některé přinést, nebo si i odnést..

Prodat

Život přináší řadu překvapení a může se stát, že už prostě nechcete být patologem a budete raději cukrářem. Knihy, které už nebudete potřebovat buď opět můžete darovat (pokud máte v okolí třeba dost patologů), anebo je nabídnout do nějakého specializovaného antikvariátu, kde si je někdo rád koupí. Některé (převážně odborné) knihy se těžko shání, a tak budou mít užitek všechny zúčastněné strany. A v případě větších knižních celků si antikvariáty zajistí i odvoz..

Je velmi vhodné do antikvariátu předem doručit seznam  vašich nabízených titulů – alespoň ve tvaru AUTOR, NÁZEV, NAKLADATEL, rok vydání + naznačit stav. Vyhnete se tak situaci, že dle Vás perfektní vydání sebraných spisů Aloise Jiráska budete vláčet z jednoho konce Prahy na konec druhý jen abyste slyšeli, že takových vydání už mají na skladu nejméně 10 a další tudíž nepotřebují..

Nehumánní způsob

Samozřejmě chápu, že když je kniha už rozpadlá na prvočinitele, zároveň okousnutá od myši a napadená plísní, tak se asi opravdu musí vyhodit. Mnohem strašnější mi přijde, když se kniha stane dekoračním předmětem…

Některé obrázky jste měli tu čest shlédnou zde v článku, pokud jste obzvláště otrlí, zkuste si do Gogolu zadat výrazy jako book decoration, book art (ha, ha) nebo book folding. Kdo tohle může vyrábět a kdo si to (ještě hůř) CHCE koupit (ano, třeba na etsy.com), tak to mi přijde jako větší záhada, než kde je ukrytá jantarová komnata…

Vznešený způsob

Knihu považuji za předmět neobyčejný. Velmi mě zaujalo, že kniha je takovým předmětem i v Judaismu.

„Podle talmudického zákona musí být již neužívaná svatá Písma, která obsahují Boží jméno, odložena na bezpečné místo, kde jsou chráněna před znesvěcením a ponechána přirozenému zániku. Totéž se týká i dalších textů náboženských, ale i světských, psaných hebrejsky či hebrejským písmem. Akt i místo uložení se nazývá geniza (plur. genizot, z hebrejského kořene GNZ – ukrýt, uložit).“

Protože lépe bych to nenapsala ani nevysvětlila, cituji 17 let starý článek, který nalaznete na stránkách Židovského muzea v Praze a kde se o genizot dozvíte mnohem více.

Zdroj: SIXTOVÁ, Olga a Arno PAŘÍK. Genizot – nálezy z českých a moravských synagog: Zachráněné svědectví. Jewishmuseum [online]. 2000 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/vystavy/archiv/59/

Ať už zvolíte způsob jakýkoliv, tak doufám, že uvolněné místo ve Vaší knihovničce nezůstane dlouho prázdné…