František Skála – výstava Jízdárna

Výstava Františka Skály obsahuje převážně díla od roku 2004, jedná se o velmi rozmanitou tvorbu. V některých případech to jsou jasné objekty, u kterých spíše záleží na výtvarném zpracování, jindy jsou výtvory abstraktnější a záleží na našem převzetí.

Práce jsou velmi mnohoznačné, není jednoduché poznat, o co se jedná. Názvy jim dodávají smysl, máme možnost si něco představit. Jako příklad bych uvedl dřevěný špalek omotaný několika plastovými gumičkami s názvem Královna – díky tomuto pojmenování pak výtvor dostává význam a můžeme ho nějak pochopit. V tomto případě si myslím, že nám autor chtěl naznačit, že nic není nezměnitelné – „i z kusu polena se může stát královna“. Téměř v celé expozici je přítomen Skálův záměr, vyvolat v nás nejistotu a donutit k zamyšlení nad tím, co chtěl umělec vyjádřit. Některé exempláře  jsou specificky vytvořeny pro prostor Valdštejnské jízdárny, bez potřebné prostorové struktury a vhodného nasvícení by dokonce ztratily svůj význam. Taková je například plastová nepravidelná kopule, která by sama o sobě nedávala žádný smysl.

Expozice zaujímá dvě patra, která jsou dále dělena na úseky, které spolu mají něco společného. Díla třeba vlastní stejný název, ale jsou vytvořena jinou technikou – například obálky, které mají jiný vzor. Výstavní prostor je uzpůsoben tak, aby tu mohly být jak velké plastiky, tak drobné objekty. To tím způsobem, že velká díla jsou umístěna mimo jednotlivé úseky a mohou na nás působit jako sochy na ulici.  Autor si vyhrál i s nasvícením prostoru, které pak zesiluje náš prožitek a zvýrazňuje charakteristické rysy výtvorů.

O autorovi

Skála nejprve vystudoval řezbářství na střední uměleckoprůmyslové škole, následně televizní a filmovou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jedná se už o jeho druhou výstavu, první se uskutečnila v galerii Rudolfinum v roce 2004. Kde publikoval podobné exempláře těm, co jsou momentálně  k nalezení ve Valdštejnské jízdárně.  Za svá díla získal cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění, mezi jeho další ocenění patří cena Jindřicha Chalupeckého. Činný je i ve světě hudby, je totiž součástí několika menších hudebních těles (Malý Taneční Orchestr Universal Praha, Finský Barock, Tros Sketos). Své názory však nechce projevovat jen v umění, v březnu letošního roku ohlásil, že chce kandidovat na prezidenta České republiky v příštích volbách.

Konečné pocity a dojmy

Tato expozice ve mně prvotně nevyvolala úplně pozitivní pocity, nedařilo se mi najít nějakou smysluplnou souvislost mezi jednotlivými výtvory. Po zisku určitého nadhledu jsem začínal chápat autorův záměr prezentace a jakým způsobem máme výstavu vnímat. Nejsilnější dojem na mě udělal  zmíněný výtvor Královna. Líbí se mi, jak její název otvírá cestu k pochopení celého díla… Také můžeme vypozorovat autorovu svéráznost a upřímné sebevyjádření. Což znamená, že jeho tvorba není ovlivněna nějakou touhou po výdělku. To se dle mého názoru na jeho výtvorech pozitivně projevuje.

(Výstava s názvem JÍZDÁRNA se nachází ve Valdštejnské jízdárně v Praze na Malé Straně, která spadá pod komplex Národní galerie. Je přístupná denně s výjimkou pondělí od 10:00 do 18:00. Expozici můžete navštívit do 3.9.2017.)