ANKETA: Židé v ČR

Jak dopadla anketa o židech?

Jak vidí náš Židovský svět okolní veřejnost? To byla otázka, na kterou jsme se zeptali ve velkých facebookových skupinách. Během tří dnů se na dotazník dostalo přes tisíc lidí, ale na dotazník jsme dostali jen 237 odpovědí. Lidé, kteří se rozhodli vyjádřit, byli povětšinou prožidovští a částečně nebo neutrálně pro Izraelští anebo lidé, kteří chtěli ostře vyjádřit nesouhlas a rasizmus.

Dále jsem se ptal na názor o stavu české společnosti. Na otázku na vztah české společnosti vůči Židům nám 5,1 % dotazovaných odpovědělo, že si myslí, že je kladný. 39,7 % jej ohodnotilo jako spíše kladný. 32 % jej ohodnotilo jako neutrální. A zbylých 10,1 % jako negativní nebo spíše negativní.

Důležitým faktorem bylo také náboženství vzorku, který na dotazník odpovídal.

Největší překvapení výzkumu byli povětšinou reakce lidí, kteří na dotazník odmítli odpovědět. Jeden dotazovaný odůvodňoval rozhodnutí tím, že kdyby se vyjádřili záporně, mohl by druhý den zmizet, kvůli židozednářskému spiknutí. Těchto narážek a pseudografů zednářských loží se objevilo pod příspěvky několik. Často se opakoval motiv židů, kteří ovládají svět.