Újezdní básně: vol. 4

Tango

tango na asfaltu
tango tanků
na pobřeží Baltu
tango v kouři
letadel a děl
tango 200
tango cínu
tango těl

tango chlóru
tango z plných plic
tango bezesporu
patří do ulic

tango států
tango vět
tango z MP5

tango

tancují všichni občané starší 18 let
a mladší šedesáti.

/

Co jsme? Jen krásné omyly
na cestě k zapomnění.
Pak leží člověk, jehož omyli,
a jehož tep už není.