Jak najít vhodnou knihu na seminární práci

Kde všude můžeme najít knihu?

I lidé, kteří nenávidí knihy a samotný pohled na potištěný papír jim je odporný, jsou často donuceni po nějaké knize sáhnout. Mezi tyto životní milníky patří „společná četba zábavného titulu ve třídě“, cesta v prostředcích MHD s knihou (libovolného obsahu a extrémní tloušťkou) s cílem sbalit nějaký vhodný protějšek na image „jsem hrozně chytrý/á“ a nakonec důvod asi nejčastější: Napsat nějakou seminární práci, která je nutná ke kvalifikaci do vyššího levelu studia (existence). Pokud víte autora, nebo název knihy, je vyhledávání jednoduché. Ale pokud nevíte nic, nebo jen velmi mlhavě, tak právě pro Vás jsem se rozhodla sepsat tento drobný návod, který poslouží jako první pomoc pro výše zmíněné a jako drobné připomenutí a rada i pro ty, kteří knihy milují a rádi by si ještě něco odborného ke čtení našli.

Téma práce a klíčová slova

Jmenuji-li se Vaše práce třeba „Prokrastinace u veverek obecných při shromažďování zimních zásob“, doporučuji vybrat z tohoto názvu podstatná jména v nominativu (prvním pádu). Tím získáme klíčová slova, která nám pomohou při vyhledávání vhodné literatury. Získali jsme tedy: Prokrastinace, veverka, zimní zásoby. Zimní zásoby veverek ještě doporučuji dozjistit a zadávat konkrétněji (smrk, šiška, coca-cola…). Pokud chcete čerpat i ze zdrojů v jiném jazyce než je čeština, přeložte si je.

Hledání knihy (v češtině)

Národní knihovna ČR má ze zákona povinnost shromažďovat veškerou vydanou knižní produkci, tzv. povinné výtisky. Pokud tedy potřebuje mít přehled o produkci knih týkající se Vašeho tématu, zadejte vyhledávacího katalogu Vaše klíčové slovo (pokud se skládá z více slov, označte u blízkosti slov ANO). Viz zcela návodné obrázky .-)

nkk1
1) Vybrat, že chcete prozkoumávat katalog knih nár. knihovny
2. krok
2) zadát klíčové slovo a provedete vyhledávání
nk-3
3) Výsledky

nk-4

Na stejném principu fungují i knihovní katalogy Městské knihovny v Praze nebo Lauderových škol Klíčová slova mohou být někdy i zavádějící.. např. v knize Římské jaro paní Stoneové od T. Williamse jsem mimo klíčových slov jako společenský román či Řím našla i termín rybníkářství… Asi to tam dal nějaký vtipný knihovnický kolega, což zpětně hodnotím jako kladné – donutilo mě to si obsah „Římského jara“ alespoň zběžně najít a pročíst. A opravdu tam o rybníky nešlo.

Skrytá bibliografie

Do knihovních katalogů se většinou nevypisují všechna klíčová slova. Tedy nezískáte vyčerpávající soupis všech publikací, ale většinou jen těch stěžejních pro dané téma. Nejjednodušší je si alespoň jednu knihu vypůjčit (kdekoliv) a nalistovat bibliografii, ze které autor čerpal anebo ji dokonce doporučuje k podrobnějšímu studiu pro pochopení problematiky. Také se odkazy na literaturu skrývají v poznámkách pod čarou..

Hledání knih v jiném jazyce

Postup je stejný, pokud nevíte konkrétního autora, musíte mít klíčové slovo. Pro anglické publikace je vhodné projít katalog Kongresové knihovny v USA. Ta má mj. i spoustu zajímavých digitálních sbírek, o kterých zase (jako jsem mnohokrát slíbila) někdy příště.

Meziknihovní výpůjční služba

Pokud se zajímáte o knihu, která se nenalézá na území ČR, nebo se nalézá v jiném městě, máte možnost využít Meziknihovní služby  Tu poskytuje (za úhradu) taktéž Národní knihovna.

Když v knihách nic nenajdete…

Tak nezoufejte. Požadované informace můžete nalézt v odborných časopisech, novinách, řada z nich je digitálně dostupná v databázích. Největší pestrost databází má Národní knihovna, můžete si v nich číst i z pohodlí domova. Stačí jen připojení k internetu a mít zaplacený čtenářský poplatek.. Když i pak budete neúspěšní, můžete si zaplatit rešeršní službu. Rešeršér Vám vhodné dokumenty vyhledá.

Vlastní psaní, citace

Během psaní textu je bezpodmínečně nutné uvádět, kde jste daný text našli, nebo kým jste se nechali inspirovat.  Čím dříve si na tento postup zvyknete, tím lépe. U VŠKP je to bezpodmínečně nutné, jinak Vaše práce bude ohodnocena jako plagiát a Vy byste pak byli velmi smutní – víc, než když jíte koblihu a zjistíte, že Vám tam nedali marmeládu.

 Jak taková citace v textu vypadá? Např. takto: Nějaká informace, myšlenka

 [DÍAZ-MAS, 1992, s. 200] a v seznamu literatury na konci práce pak uvedeme:

Díaz-Mas, Paloma. Sephardim: the Jews from Spain. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. xiv, 235 s. ISBN 0-226-14483-6.

Snadné, že? Tak ať najdete všechny knihy a ať Vás psaní baví. Hodně zdaru.