Židovský skauting

Židovský skauting

Dnes je málo známá skutečnost, že kdysi existoval židovský skauting. Jakýsi předchůdce skautu jako takového ve střední Evropě bylo německé romantické mládežnické hnutí Wandervogel (tažný pták), ve kterém bylo mnoho Židovských členů. Kvůli šíření antisemitismu a myšlenek o árijské rase, byla ve Wandervogel přijata árijská klauzule, která zakazovala členství neárijců v tomto hnutí. Bývalí Židovští členové jako reakci na tuto situaci založili někdy okolo roku 1913 (některé zdroje avšak uvádějí rok 1912 či 1917) židovský oddíl Blau-weiss (modro-bílí), který byl inspirován činnostmi hnutí Wandervogel a který působil v Českých zemích a na Moravě. Činnost v tomto oddíle byla silně ovlivněna Sionismem. (probíhala zde výuka hebrejštiny, historie Erec Jisra’el a příprava na budoucí život v ní). Po I. světové válce a vzniku Československa se oddíl přejmenoval z německého Blau-weiss na hebrejské Tchelet Lavan. Roku 1924 oddíl vstoupil do federace československých skautů a od této doby, byl v činnosti oddílu zastoupen i skauting jako takový. V meziválečné době vzniklo mnoho mládežnických-sionistických hnutí, z nichž některé byly členy federace československých skautů. Mezi nejznámější např. patří Makabi ha-cair (mladý makabejec), židovsko-sportovní spolek, či ha-šomer kadima, organizace, která vznikla ještě před 1. světovou válkou v Maďarsku. V roce 1926 se Ha-Šomer kadima spojilo s hnutím ha-šomer. Ha-šomer bylo hnutí založeným polskými sionisty přecházejícími přes Slovensko do Palestiny. Společně tak vytvořily největší židovský mládežnický oddíl v Československu, který byl do roku 1938 členem federace československých skautů a který v rozmezí let 1934-1937 evidoval až 2000 členů. S nastupujícími událostmi byly skaut v roce 1940 oficiálně zakázán a s ním i mladežnicko-sionistické oddíly, avšak pouze oficiálně. Aktivita oddílů či jejich bývalých členů pokračovala a to skrze odboj, či pomocí v židovském prostředí. Například zprostředkovávali programy pro děti, na které se vztahovala protižidovská omezení. Po druhé světové válce se však židovský skauting nikdy nepodařilo zcela obnovit z důvodů Šoa a emigrace bývalých skautských členů do Erec Jisra’el. Až dnes, v roce 2016, po 71 letech od skončení války, se začíná obnovovat židovský skaut.

Matěj Podlešák, redaktor
Matěj Podlešák, redaktor

 

Zdroje:

Jitka Radkovičová – Skautský institut

http://www.skautskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2016/02/modrobili_Plzen_CZ_2.pdf

http://www.skautskyinstitut.cz/zidovsky-skauting/

http://www.skautskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2015/11/Maskil_prvni_cast.pdf

http://www.skautskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2015/11/Maskil_druha_cast.pdf

http://www.skautskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2015/11/Spec_pedagogika_1_brezen_2014.pdf

Český rozhlas

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/zidovsky-skauting-v-ceskoslovensku–1154005

Jeden komentář u “Židovský skauting”

  1. Zdar bratim, fú, tvoje slová o obnove židovského skautingu ma potešili, myslíš to s obnovou doslovne?

Komentáře jsou uzavřeny.