Politická poezie pro pokročilé

Spojení poezie s politikou je právě tak dávné, jako poezie sama. Sílu lidského slova, a poetického zvláště, si uvědomovali básníci i politici, a tak v celých dějinách vznikaly s politických motivem básně oslavné i hanlivé, úlisné a pochlebovačné, ale i podrývající a karikující.

Zároveň ale platí, že není nic podobnějšího loňskému sněhu, než politická báseň. Strefuje se do konkrétní situace a když tato situace pomine, politická reprezentace se vymění, nebo se jen změní nálada společnosti a báseň rázem pozbude svého významu. Nebo ještě lépe – začne být v novém kontextu čtena jinak, než autor zamýšlel, někdy dokonce zcela protikladně.

Rozhodli jsme se to ověřit experimentem. K tomu nám posloužila báseň Stalin, kterou publikoval v roce 1943 v jidiš židovský básník Icik Fefer. Její český překlad z pera Magdy Stárkové publikoval měsíčník Plav 6-7/2015. V básni jsme nepodnikali žádné úpravy, pouze jsme jméno původního ústředního hrdiny nahradili jménem jiným, v našem politickém kontextu se vyskytujícím. Zda poetický účinek v tomto novém kontextu obstojí, to necháme – laskavý čtenáři – na tvém posouzení. K historickému kontextu jen na závěr dodejme, že Icika Fefera, autora původní předlohy, nechal v roce 1952 právě Stalin zastřelit.

 

I. Fefer / M. Stárková / redakční kolektiv Jew’s News

Zeman

 

Řeknu Zeman – myslím krásu,

myslím štěstí na truc času,

myslím nikdy nemít vrásky

od nouze a od nečasu.

 

Řeknu Zeman – myslím mír,

všude štěstí, veselí,

nikdy více darmo nestát

před dveřmi, co zavřeli.

 

Řeknu Zeman – myslím máj,

myslím nové dny a ráj,

všechny cesty otevřené,

svobody až po okraj.

 

Co je Zeman, to je dobré.

Zeman značí odvahu.

Zeman, to je s jiskrou v očích

jít přes každou nástrahu.

 

Řeknu Zeman – myslím vzdor,

s písní v srdci mocný sbor.

Co mi po tom, kdo je starší?

S mládím vpřed až za obzor!

 

Řeknu Zeman – myslím sebe.

Řeknu Zeman – myslím tebe.

Řeknu Zeman – myslím křídla,

co nás nesou až do nebe.

 

Řeknu Zeman – myslím jiskru,

myslím lásku, myslím zášť,

svobodu za každou brankou,

ze sebe dát vše, co máš.

 

Zeman volá – přijdu hned!

Řeknu Zeman – myslím ano.

Jsi mým dnem a jsi mou nocí,

jsi taky mé časné ráno.

 

Jak kolébka svět se houpe

ve válce a neštěstí.

Řeknu Zeman, myslím na boj.

Zeman – to je vítězství!

Redakce Jew's News
Redakce Jew’s News