ROZHOVOR: S Oldřichem Vinařem o významu LSD v 60.letech 20.století

Na začátek stručná historie LSD v 60. letech

Roku 1938 v laboratořích farmaceutické firmy Sandoz ve švýcarské Basileji, byl poprvé Albertem Hofmannem syntetizován Diethylamid kyseliny lysergové čili LSD, který je neodmyslitelně spjat se šedesátými léty 20. století. V této dekádě probíhalo celosvětově mnoho výzkumů a pokusů. Zvláště pak v bývalé ČSSR, kde o něj měla zájem i StB, aby jej mohla využít jako prostředek usnadňující výslech, ale mimo to měl hlavně velký potenciál v psychiatrii, protože stav člověka po požití LSD se podobal stavu člověka trpícího nějakou psychózou, tudíž se zkoumaly i spouštěcí mechanismy tohoto stavu po jeho požití, což také umožnilo simulaci psychózy psychicky zdravého člověka, avšak díky tomu, že ke konci 60. let se již vyvinulo mnoho jiných účinnějších a vhodnějších látek a také kvůli tomu, že veřejností již byl většinou využíván pouze jako droga, kterou lze snadno syntetizovat, byla postupně začátkem 70. let celosvětově zakázána (v ČSSR bylo užívání a syntetizování LSD zakázáno v roce 1974).

Bližší informace o LSD a jeho historii si můžete přečíst v rozhovoru s významným českým psychofarmakologem Oldřichem Vinařem, který mimo jiné v 60. letech zkoušel LSD za účelem napodobení psychózy. 

Můžeš se prosím představit?

Já jsem Oldřich Vinař. Jsem psychiatr a nejvíc se zajímám o psychofarmakologii.

Kdy jsi měl první zkušenosti s LSD?

Kolem roku 1960, pak jsem se o to blíže zajímal dalších 8 let a pak už jenom tak, abych znal ten pokrok, který v tomto směru nastal. Je třeba říct, že ten zájem o LSD je dnes daleko menší než byl.

Bylo v té době těžké získat LSD?

V době, kdy se to ještě netušilo, že někteří lide toho začnou zneužívat jako drogu pro potěšení, to těžké nebylo. Samozřejmě musela to být nějaká lékařská instituce, dalo se koupit ve Švýcarsku a pak to bylo ještě jednoduší, když dr. Miroslav Protiva ve výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii syntetizoval naše LSD, takže už tam nebyly ani finanční ani politické zábrany.

A kdy tedy bylo poprvé syntetizováno LSD v ČSSR?

Někdy okolo začátku 70. let

kde konkrétně?

No, tak především byl výzkumný ústav pro farmacii a biochemii a ten patřil spojenému sdružení farmaceutického průmyslu jehož jméno bylo SPOFA a to existuje i dnes, ale pod jiným jménem a s jiným postavením, kdy už to není monopol.

Kdy začalo být protizákonné užívání LSD v ČSSR?

Rozhodně protizákonné bylo poskytování LSD jiným lidem bez kontroly nad tím, jestli se to používá k lékařským výzkumům nebo někdy i terapeutickým, což se dneska málo ví. Ale účinek to mělo. Dnes se to nedělá vzhledem k tomu riziku závislosti, což tehdy nikdo neočekával. A kdy tedy? No tak já nevím. Myslím že začátkem 70. let

Kde všude o to byl zájem?

Tak nejprve ve Švýcarsku, kde LSD poprvé syntetizovali a díky tomu, že LSD umožňoval vyvolat modelovou psychózu, tak se ten zájem prohloubil v Anglii, Americe v Kanadě a ve Francii, tak víceméně o to byl velký vědecký zájem po celém světě.

A vyvolával i jiný zájem než vědecký?

No tak ta simulace psychóz souvisela s tím, že se hledaly mechanismy jakými dochází k té psychické poruše a najít vztyčné body, které by napodobovaly tu psychózu, do jaké míry je ta imitace dokonalá, jestli u té schizofrenie dejme tomu a u toho modelu LSD.

Léčilo se tím?

No ono se tím léčilo a ne že se o tom uvažovalo. U nás to dělal především dr. Ditrich v ústavu a ještě jeden psychiatr na psychiatrickém oddělení. Hausner se jmenoval a ten pracoval tehdy někde blízko Chlumce nad Cidlinou. Teď si nevzpomenu kde přesně, ale byl tam nějaký starý zámeček kde byl primářem nějakého psychiatrické oddělení.

A pomáhalo to?

No, tak ono tam záleželo spíš na té dobré znalosti toho psychiatra než právě nějak specificky na té látce LSD, protože těch jiných látek podobných LSD  bylo mnoho  s podobnými účinky, například největší konkurent LSD byl Psylocibin, což byla látka která byla obsažena v některých houbách, proto se tyto snahy někdy označují jako houbičkové nebo něco takového, že pátrají po zajímavých nebo toxických látkách.

Takže to někdy pomohlo k té léčbě psychicky narušeného člověka?

Ale to určitě pomáhalo, ale říkám, že tam tomu pomůže koneckonců cokoliv, co nějak změní vědomí toho člověka a to může být především zase řada různých látek, které jsou obsaženy v houbách tak i tam se ukazuje, že to může mít úspěch. Takže ano, toto nesporně jako jedna ale ne specifická látka otevírá brány nejenom tomu, abych poznal ty mechanismy, ale i tomu, abych navázal lepší kontakt s pacientem a tady se dopustím toho přirovnání, že když je někdo mírně podnapilý po alkoholu, tak je sdílnější a je s ním možné navázat lepší kontakt než když je střízlivý.

Viděla i tehdejší ČSSR nějaké využití v LSD?

No, tak jenom náhodou, nerad bych to nějak blíž zkoumal, ale mělo o to zájem StB, kteří jak jsem pochopil z nějakého rozhovoru s jejich agentem, protože oni obcházeli ti estébáci psychiatry,tak měli zájem zda by se pomocí LSD nedalo něco nějak vymámit z nějakého člověka, čili, jestli by se to nedalo použít u výslechu, že by toho zadrženého člověka snáz zlomili, aby řekl to, co nechce nebo, aby prozradil nějaké své přátele, o které by měla STB taky zájem. Takže ty státní zájmy tam byly.

Mělo zkoumání STB nějaký výsledek?

Pochybuji o tom, poněvadž pokud někdo opravdu něco prozradí, tak se nechá zlomit, protože chce. Tu jeho vůli zkrátka s žádnou drogou ovlivnit nejde. To je moje přesvědčení. Protože jestli mám nějaké vnitřní přesvědčení tak budiž, já můžu snáze vypovídat o něčem, co je obecně známo nebo to není nějaké hrobové tajemství, ale to hrobové tajemství neřeknu.

Když jsi zkoušel LSD jaká všechna opatření se s tím pokusem nesla?

Tak musí tam být dohled, který musí mít charakter té kontroly, jaké bývá na uzavřených psychiatrických odděleních. Tady vím jednu velice nešťastnou situaci, která by se špatně doložila, že pacient který byl na jednom oddělení psychiatrického ústavu dostal LSD a oni ho neuhlídali a on vylezl na věž kostela v Bohnicích v domnění takové euforie, což je častý  prožitek, že může lítat a on v tomhle přesvědčení skočil z té věže a zabil se.

Co spojuje halucinace vyvolané LSD?

Tak ty se nějak zvlášť neliší od halucinací vyvolanými jinými látkami a nebo tou psychózou samotnou, jinak se kvalitativně neliší, snad co je tak charakteristické, je řekněme – ale pozor, to nejsou halucinace, nýbrž pseudohalucinace, já vím že je to halucinace, že to není skutečnost a já tady sedím a mám pocit, že můžu natáhnout ruku a tamhle si vzít nějakou lahvičku. Ten pocit je živý, ale já vím, že kdybych to zkusil, tak, dosáhnu na tebe a ne na tu lahvičku.

A bylo to běžné když chtěl vyzkoušet nějaký psychiatr LSD jako praxi?

V těch 60. letech ano.

A jak konkrétně se dalo sehnat LSD?

Tak k sehnání bylo původně u firmy Sandoz ve Švýcarsku, která jej poprvé syntetizovala, no a pak ti vědečtí pracovníci a terapeuti, kteří to LSD chtěli nějak využít, tak zaslali žádost na ministerstvo a komise pro nová léčiva, ve které jsem taky zasedal, prozkoumala jejich plán proč ten žadatel potřebuje to LSD, jaký bude postup jeho využití a podle tohohle se následně komise rozhodla.

Jak došlo k úniku mezi veřejnost, že se to potom už využívalo hlavně jako droga?

Ta odpověď je velice jednoduchá, poněvadž syntetizovat LSD není těžké a v tehdejší době byl nižší trest za syntetizování LSD na rozdíl od např. syntetizování heroinu.

Ke konci se ještě zeptám, jaká je současná situace, pracuje se někde ještě s LSD?

Ano, pořád se s tím pracuje, ale daleko a daleko méně než v těch 60. a 70.letech, ale daleko víc je laboratorních výzkumů se zvířaty než s člověkem. Poněvadž nás spíš zajímají ty biologické a chemické změny než ty psychické, poněvadž tam se soudí, že ten psychologický profil toho účinku už je známý a to si myslím i já taky

Takže v psychiatrii už se s tím nijak nepracuje?

No budiž, pracuje ale velice málo. Ne, že by to ztratilo zajímavost, ale do jisté míry se soudí, že toto téma už bylo dostatečně vyčerpáno.

To už je ode mne vše, děkuji za tvůj čas