Nevíte si rady? Zeptejte se rabiho Googla!

Svět moderních technologií byl a je významně ovlivněn židovskými vynálezci a vizionáři – snad každý ví, že otcem myšlenky Facebooku je židovský programátor Mark Zuckerberg, výkonnou ředitelkou této společnosti a jejím nepřehlédnutelým hybatelem je Sheryl Sandberg. Židovští vědci stojí za vznikem služby ICQ nebo za vynálezem flash disku. Internet přetéká informacemi o nejrůznějších oblastech židovského života, židovští autoři a blogeři se na internetu denně vyjadřují k celé řadě společenských nebo vědeckých otázek, mnoho rabínů nebo celých náboženských hnutí a společností má propracované webové stránky s interaktivním obsahem. Řada lidí před tím, než s otázkou dojde za svou živou rabínskou autoritou, nejdříve zkusí využít fenoménu, pro který se vžil pojem „Rabbi Google“ a otázku jednoduše zdají do bílého okénka tohoto internetového vyhledavače.

 

Moderní technologie v dnešní době umožňují prakticky neomezený přístup ke klasickým židovským textům a jejich překladům do hlavních i méně obvyklých světových jazyků. K nim stále přibývají jak psané komentáře a výklady současných rabínů, tak video či audio příspěvky nebo interaktivní elearningy pro děti i dospělé (jeden takový provozuje dokonce i naše Lauderova škola). Všechny tyto texty je možné získat z internetu a stahovat je na počítače, chytré telefony nebo tablety jak ve vizuální podobě, tak často v podobě audio nebo video.

Internet ale v židovském světě zdaleka neslouží pouze k získávání informací nebo zdrojů. Umožňuje židům žijícím na různých místech světa setkávat se nad nejrůznějšími obecnými životními tématy, která uživatelé internetu chtějí vidět židovskýma očima – díky tomu vznikají židovská fóra a blogy zabývající se kutilstvím, vařením, rodičovstvím, partnerstvím, ochranou dětí před sexuálním zneužíváním, vzájemné pomoci při péči o blízké nemocné rakovinou a podobně. Samozřejmostí jsou židovské seznamky nebo židovské výměny bytů pro letní dovolené.

Zajímavostí je i to, že internet nabízí pomoc nebo se stává místem pro sebevyjádření těm, kteří ve svých komunitách nenacházejí porozumění pro své problémy nebo otázky – zde můžeme jmenovat na jedné straně fóra pro ultraortodoxní homosexuály nebo ženy setkávající se s domácím násilím, na straně druhé fóra pro čerstvé konvertity nebo lidi, kteří přecházejí ze sekulárních komunit do ortodoxních nebo naopak. Určitou zajímavostí jsou pak například stránky, které se „zavírají“ během šabatu a svátků, nebo takové, které jsou určené pouze židovským ženám.

Ačkoliv u většiny židů a židovských organizací (včetně těch ortodoxních) je internet vítaným nástrojem komunikace a zdrojem poznání, existuje určitá skupina ultraortodoxních židů, kteří jsou k moderním médiím velmi kritičtí a jejich užívání buď zakazují nebo velmi omezují. Počítače například používají pouze jako psací stroje nebo k emailové komunikaci, popřípadě blokují některé stránky různými filtry podobnými těm, které ve zbytku světa používají rodiče k ochraně svých dětí před nevhodnými stránkami. Tento přístup je v judaismu ale v podstatě marginální.

 

Žijeme v době, kdy řada židovských představitelů napříč židovským světem komunikuje se svým okolím prostřednictvím svých webů, blogů, facebookových a twitterových účtů nebo přes videa na youtube. V podstatě neexistuje žádná sféra židovské praxe či studia, kterou by moderní média nepokrývala. Používání moderních technologií v judaismu zažívá raketový rozvoj a máme mnoho důvodů k tomu domnívat se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech.

cropped-blabla.png
Tereza Váňová, Lauderovy školy